Kataja, Haparanda

Kataja, Haparanda

Tiedot
Merikartta 411

Kataja on saari, joka jakautuu Ruotsin ja Suomen kesken. Ruotsin puolella, saaren länsiosassa, on kolme yksityismökkiä. Valtakunnanraja ylittää saaren eteläosan. Se on merkitty kahdella vaakunalla ja rajamerkillä. Tämä on Ruotsin itäisin piste. Raja jakaa saarta koska Suomen sodan jälkeisessä rajankäynnissä, vuonna 1809, raja vedettiin veteen Katajan ja silloin pienemmän saaren, Inakarin, välille.

Maan kohoamisen takia saaret ovat sen jälkeen laajentuneet. Raja on myös uudelleen merkitty johonkin aikaan. Katajan rannat ovat enimmäkseen kivisiä ja niittyjä, mutta osa on myös hiekkarantoja. Itäistä niemeä hallitsevat lehtimetsät, enimmäkseen pihlajaa, leppää ja pajua, kun taas keski- ja länsiosissa ovat enemmistönä havupuut. Kataja on pohjoisimpia paikkoja Pohjanlahden saaristossa, missä maankohoamisen ja meren vaikutus synnyttävät erottuvaa kasvistoa ja eläimistöä.