Hindersön i Luleå skjærgård

Hindersön er en av de største øyene i Luleå skjærgård og den eneste øya nord for Arholma i Stockholms skjærgård med jordbruk.

Hindersön i Luleå skjærgård
Jopikgården på Hindersön i Luleå skjærgård

Allerede på 1500-tallet bodde det mennesker her som livnærte seg på fiske, jordbruk og selfangst. Hindersön kan man besøke hele året. På sommeren med turbåt og på vinteren med egen bil eller med snøscooter på isvei. Veien er tydelig merket.

Hindersön har bofast befolkning, som mest under 1940-talet bodde mer enn 100 personer på øya. I dag bor det ett 30-talls personer her.

På sommeren fisker Johnny Stålarm etter laks, aborre og sik som selges inne i byen. I september starter trålfiske etter sikljöa (lagersild) og det er silderognen (löjrom) man er ute etter.

Pensjonatet Jopikgården tilbyr overnatting, mat, bastu og konferanser.

Øya har hatt både jernmalmsgruve (1870-tallet) og kalk- og marmorbrytning (i begynnelsen av 1900-tallet).

Verdt å se: Skjærgårdsmiljøet, Jopikgården og den gamle gruven.