Kataja i Haparanda skjærgård

Kataja er en grenseøy som deler Sverige og Finland. I den svenske delen er det tre hytter på vestsiden av øya. Riksgrensen krysser den sørøstlige delen av øya og er markert med to varder og en kløft. Øya Kataja er også også Sveriges østligste punkt. Kataja betyr forresten einebuske på norsk.

Kataja i Haparanda skjærgård

Dette er grenselandets skjærgård. Det ble virkelig tydelig etter krigen mellom Sverige og Russland i 1809 da grensen mellom landene ble trukket i vannet mellom de to øyene Kataja og Inakari. Kataja er det finske navnet på einer, og Inakari refererer trolig til det finske navnet Kari som betyr jord. Over tid førte den raske landhevingen til at de to øyene vokste sammen. Sveriges østligste punkt ligger nå på en øy som deles av Sverige og Finland.

Stranden ved Kataja består hovedsakelig av strand og sten, strandeng med et visst innslag av sandstrand. Den østlige odden er dominert av løvskog med hovedsakelig rogn, gråål og selje, mens de sentrale og vestlige delene er dominert av barskog. Kataja ligger i de nordligste delene av Sveriges skjærgård, hvor landhevingen og havets påvirkning gir en særegen flora og fauna.