Opplev Sveriges nordligste skjærgård!

Velkommen til Bottenviken og Sveriges nordligste skjærgård! Kyststrekningen fra Skellefteå i sør til Haparanda i nordøst gir store muligheter for deg som elsker båtliv, friluftsliv, rekreasjon og bad. Her finns milevis med sandstrender og området ligger på topp i Sverige i antal soltimer på sommeren. Et stabilt klima sommer som vinter.

Opplev Sveriges nordligste skjærgård!
Opplev Sveriges nordligste skjærgård!
Opplev Sveriges nordligste skjærgård!

Under våre sider kan du lese om hvert område og få tips om hva du kan gjøre, sommer som vinter. Noen steder trenger du egen båt mens andre kan nås med turbåt eller båttaxi.

  • Bottenviken er den nordligste skjærgården og den eneste som består av brakkvann. 
  • Det finns over 4000 øyer i Bottenviken.
  • Veier brøytes ut til flere øyer om vinteren.
  • Det er over 100 labyrinter langs kysten og på øyene i Bottenviken.
  • Det er badstuer flere steder som er gratis og åpne for alle – hele året.
  • Sveriges østligste punkt ligger på øya Kataja i Haparanda skjærgård.
  • Det nordligste punktet av Østersjøen ligger i Töre i Kalix skjærgård.
  • Svenske Robinson 2021 ble spilt inn på flere øyer i Haparanda og i Kalix-skjærgården.

En unik skjærgård

Bottenvikens skjærgård er den nordligste delen av Bottenviken. Hele området er preget av de mange store elvene som pumper ut ferskvann som blander seg med havets salt og danner et vann som verken er søtt eller salt. Brakkvannet kombinert med et klima med store sesongmessige endringer skaper unike miljøer som er tilpasset disse spesielle forholdene. Kystlinjen er nesten 180 km lang og med sine mer enn 4000 øyer utgjør kysten og skjærgården i Bottenviken en unik del av landet og byr på en rik og annerledes flora og fauna. Om sommeren er det lyst dag og natt, og det er aldri for tidlig, eller for sent, for en dukkert i havet. Høsten har sin egen sjarm med sine varme farger. Vinterens isdekte hav gjør skjærgården lett tilgjengelig med bil eller snøskuter og vårvinteren, manges favorittårstid, byr på et fascinerende skue når isen slipper grepet og danner store isberg som nesten minner om Svalbards natur.

Skjærgårdene i Bottenviken består av disse 5 kommunene:

Haparanda skjærgård 652 øyer

Mange av øynavnene vitner om at dette er en grense skjærgård. Her har øyene både svenske og finske navn. Området har en levende fiskeindustri der sikløya og laks danner grunnlaget. Skjærgården er preget av lave øyer med lange sandstrender og her ligger Sveriges østligste nasjonalpark – Haparanda skjærgårds nasjonalpark. På øya Kataja finner vi også Sveriges østligste punkt. Kataja betyr forresten einebuske på norsk.

Les mer om steder å besøke i Haparanda skjærgård- »

Kalix skjærgård 792 øyer

På toppen av det innerste hjørnet av Bottenviken finner vi denne blandingen av steinete øyer og lavtliggende sandstrender. Her er de høyeste øyene i Bottenviken og det nordligste punktet i Østersjøen. Langt ute for seg selv ligger den lille øya Malören - ett gammelt fiskevær som dateres tilbake til middelalderen. Fra Kalix skjærgård kommer en eksklusiv delikatesse kjent over hele verden - Kalix Løyrom eller Bottenvikens Guld som den også kalles. Det er rogn fra lagesild, på svensk kalt Siklöja (coregonus albala ) og finnes bare i Bottenvikens brakkvann. Den lille laksefisken fiskes i området mellom Luleå og Haparanda, nord i Østersjøen.

Les mer om steder å besøke i Kalix skjærgård- »

Luleå skjærgård 1312 øyer

Denne øygruppen øker årlig med ca 2,25 km2 takket være landhevingen. Landhevingen er også årsaken til flyttingen av Luleå en mil ut på havet fra Gammelstad i 1649. Blant 1 312 fantastiske øyer, kobber og skjærgårder finner du garantert din egen favoritt. Hit kommer du enkelt med turbåt som går hele sommeren eller egen bil eller snøskuter. Møt spennende natur, godt bevart kulturhistorie og ikke minst et unikt plante- og dyreliv.

Les mer om steder å besøke i Luleå skjærgård- »

Piteå skjærgård 550 øyer

Den byr på en unik flora, genuine kulturmiljøer, fine bademuligheter og mange fornminner. Her er pittoreske fiskevær, steinlabyrinter, eldgamle skoger og langgrunne sandstrender. Den lengste uberørte stranden er 13 kilometer lang. Ved Pite Havsbad måles av og til landets høyeste vanntemperatur, bare måneder etter at isen i skjærgården har bydd på endeløse hvite vidder for snøscooterkjørere og skiløpere.

Les mer om steder å besøke i Piteå skjærgård- »

Skellefteå skjærgård 695 øyer

Høye klipper og dype bukter preger denne delen av Bottenviken. Flere steder kan du få følelsen av å være i det ytterste havbandet selv om du holder deg på fastlandet. Skellefteå kommune har landets lengste kystlinje og takket være at flere elver renner ut i havet er det mange naturlige små sandstrender og fine plasser å besøke langs kysten.

Overnatting i Bottenviken

I skjærgårdene i Bottenviken er det nesten 40 hytter til utleie. De fleste øyene har faste båtforbindelser og til de andre kan du ta båttaxi til reduserte priser. Entreprenøren har ofte avtale med kommunen som eier utleiehyttene.

Oversikt over overnatting finner du her- »

FAUNA Skjærgårdens varierte landskap inneholder et rikt dyreliv. På øyene sameksisterer både skjærgårdens og skogens fugler. Langs bredden kan du se vadefugler som Steinvender og større Sandlo og inne i skogen kan du treffe på ryper og dalryper. Teist og Alke hekker blant steinblokker på øyer i det ytterste havsbandet. Det finnes også både Dvergmåke, som er verdens minste måke, og Rovterne, som er verdens største terne. Du kan også se havørn og fiskeørn som speider etter fisk. Elg er vanlig i skjærgården. Reinsdyr er her hovedsakelig om vinteren, men kan noen ganger også sees om sommeren. I Bottenviken er det to arter av sel, Ringsel og Gråsel. Gråselen kan bli opptil tre meter lang og veie 300 kilo, mens den mindre ringselen er nesten halvparten så stor. Ringselen er helt avhengig av is for å overleve, isfattige vintre gjør at ungene har dårligere muligheter til å overleve.

FLORA Brakkvannet, klimaet og landhevingen i Bottenviken legger forholdene til rette for en spesiell og variert vegetasjon på øyene. Noen arter er endemiske og kan bare finnes her. Bottenviksmalört og strandögontröst er eksempler på slike. Det er også arktiske havsstrandplanter som de truede arter strandviva och österbottenstarr som vandret inn fra ishavet for rundt 9000 år siden. På noen øyer minner det karrige og forblåste miljøet om fjellene med sine myrer og krypende vegetasjon. Andre øyer kan huse skog med 200 år gamle furuer som har vokst seg brede og knudrete. Siden de voksende øyene begynte å bli skogkledd, har noen av dem aldri blitt påvirket av moderne skogbruk. I skjærgården kan du fortsatt oppleve urskog. Om høsten kan du finne massevis av både bær og sopp.

UNDER OVERFLATEN Bottenvikens skjærgård er så særegen at vi uten å overdrive kan kalle den «verdens nordligste brakkvannsskjærgård». Med en saltholdighet på 2-4 promille i kombinasjon med kalde vintre kreves det spesielle tilpasninger for å kunne bo her. Under overflaten lever en unik blanding av fersk- og saltvannsarter som ikke finnes andre steder. 

Bunnvegetasjonen i grunne bukter rommer et mangfold av liv. Her finner vi de minste dyrene, som insektlarver og krepsdyr, som igjen er mat for fisk og fugler. De grunne buktene er viktige for hele skjærgården. De er et sted for mange fiskearter å vokse og gir beskyttelse for yngelen. I Bottenviken svømmer laks, sik, lagesild, strømming, sjøørret, harr, abbor, gjedde og karpefisker. I elvene i Bottenviken fødes om lag 90 % av hele den Østersjøens laksebestand. Strømmingen og rommer fra lagersilda gir oss to delikatesser - surströmmingen og løjrommmen, Bottenvikens Guld.

HISTORIE I 1000 år tilbake i tid har folk med sikkehet reist blant skjærgårdens øyer på jakt etter levebrød og mat. Mange fornminner vitner om dette og de vanligste er hustufter, tørkestillinger for fiskegarn, spor etter båtplasser, fiskevær og labyrinter. Hustufter er rester av midlertidig bolig i kystlandet, brukt til sesongjakt/fiske. Båtplasser er strandplasser ryddet for stein slik at man kan komme seg i land med båtene sine. Tørkestillinger for fiskegarn er steiner på rekke og rad som holdt stolper på plass som fiskerne tørket garnene sine på. Av Sveriges mer enn 300 kjente labyrinter er det rundt 100 i Bottenvikens skjærgård. Mange av labyrintene i det botniske natur- og kulturlandskapet er i mange tilfeller anlagt med labyrintinngangen mot soloppgangen. Nærheten til fiskevær og enkelte hytter er ofte merkbar. Haparanda Sandskär, Rödkallen, Stor-Räbben og Bjuröklubb er bare noen få steder blant mange hvor labyrinter forsterker opplevelsen av landskapet.

INNLANDISEN Den siste innlandsisen har hatt stor innvirkning på kysten og øygruppen i Bottenviken. Stein som er slipt og sand som er skylt ut av iselvene setter et tydelig preg på hele området. Morenejorden, som dekker de fleste skjærgårdsøyene, er dannet av blokker og steiner fra da innlandsisen smeltet. Isspor på heller har oppstått ettersom blokker og steiner frosset fast i innlandsisen har skrapet opp fbergoverflaten. Etter smeltingen av isen reiser landet seg fortsatt i dag. Landhevingen i Bottenviken er på ca 0,9 cm per år og gir en skjærgård i stadig forandring. Da havet var på sitt høyeste, sto dagens kystbyer under vann. Under landhevingen har øyene vært utsatt for havets bølger og løsmassene har svellet kraftig opp. Resultatet kan sees i form av utbredte rullesteinsfelt.

Her får du komplett oversikt over skjærgården i Bottenviken, besøksmål, aktiviteter og overnatting.

Vårt klikkbare oversiktskart viser deg hvor det finnes utleiehytter, campingplasser m.m i Bottenviken. (symbol: seng).
Vil du vite mere om overnatting i skjærgården, se under fanen "Overnatting".
Kartet viser også ulike besøksmål i skjærgården (symbol: anker=fastland, seilbåt=øy).
Vil du vite mere om besøksmålene, se under fanen "Opplev skjærgården".

Bruker du en smarttelefon, vises funksjonene til kartet best hvis du snur telefonen.