Gudstjeneste på Malören

Kirkeklokken på Malören i Kalix skjærgård høres over hele øya.

Gudstjeneste på Malören

Klangen signaliserer at det er tid for årets kirkesøndag med gudstjeneste i 1700-tallskirken. Etter gudstjenesten forteller Stina Blombäck, formann i Malörens Intresseförening historien om kirken og Malören.

Malören ble befolket på 1600-tallet av fiskere fra finske Torneå og Karlö men når grensen ble satt i år 1809 ble Malören svensk. Fiskere fra Kalix tok over Malören. I dag er Malören et sommerparadis for hyttefolket.

Les mer om Malören-»

Overnatting på Malören-»