Labyrinter og andre fortidsminner

Mennesker har har i alle tider ferdet bland skjærgårdens øyer i sitt søkande etter utkomst eller føde. Med all sikkerhet fisket og jaget de i havsbandet allerede for 1000 år siden. Manga fortidsminner vitner om dette.

Labyrinter og andre fortidsminner

I de fleste av skjærgårdens mange øyer finnes mange ulike fortidsminner , de vanligste er boplasser, fiskeplasser, gistgårdsrøyser og labyrinter. Labyrintene er kanskje de mest spennende fortidsminner etter de mennesker som befolket skjærgården før i tiden.

Allerede for 3000 år sidan finner man mønstret nedtegnet på leirtavler og i skrifter fra Middelhavsområdet. Skikken i å legge labyrinter kom trolig til Norden noen hundretals år før kristus. Fra begynnelsen ble labyrintene brukt, mest trolig, for magi og fruktbarhetsritualer. Når kristendommen fikk fotfeste i landet kan det tenkes at man forandret bruksområdet og fortsatte å "gå i labyrint" får å få bra vær og gode fangster.

Til Norrbottens kystland kom skikken i å legge labyrinter, trolig noen gang under 1300-tallet. Det var under denne tidsepoken som det daværende Sverige startet koloniseringen av Norrbottens kystland og nordre Norrland. Trolig er at sesongsfiskere fulgte i koloniseringens fotspor og hadde labyrintmagien med seg.

Skjærgårdens mennesker fortsatte å legge labyrinter og resultatet er de hundretalls labyrinter, av varierende alder, som idag finnes på øyer i Norrbottens skjærgård.

Norrbottens skjærgård er den plass i verlden der labyrintene ligger tettest. Av de totalt ca 300 kjente labyrinter som finnes ligger 100 av dem på øyer i Norrbottens skjærgård.