Oden bryter is i Bottenviken

Oden er Bottenvikens største isbryter og lånes ofte ut til ekspedisjoner i polare strøk. Når isen er som tykkest i Bottenviken er det Oden som får de vanskeligste oppgavene.

Oden bryter is i Bottenviken
Foto: Sjöfartsverket.

 Det er spesiellt malmbåtene som trenger assistanse. En vinter for noen år siden fikk vi være med Oden noen dager på oppdrag i Bottenviken.

Odin er litt annerledes sammenlignet med andre fartøy ved at fartøyet er bredere i baugen enn i hekken. Under isbryting spyles store mengder vann fra tolv dyser i baugen for å smøre skroget og spyle vekk is som bryter løs. Vannskyllesystemet drives av to Scanpump sentrifugalpumper med en kapasitet på 9 000 m3/t hver. Odin har ingen propeller, men vannsmøringssystemet kan også brukes til jetdrift. I motsetning til de fleste toppmoderne effektbrytere, som har dieselelektrisk drift, har Oden en ren dieselmekanisk fremdrift med fire Sulzer ZAL4OS åttesylindrede dieselmotorer på 4,6 MW hver. Hjelpemaskineriet består av fire sekssylindrede motorer av samme konstruksjon. I tillegg har Oden to kjeler for oppvarming.