Seskar-Furö i Haparanda skjærgård

Seskar-Furö er en del av Haparanda skjærgårds nasjonalpark. Øya har fascinerende skogsmiljøer som er dominert av furu. Den består hovedsakelig av naturskog som bare i liten grad er påvirket av mennesker. Seskar-Furö er en av øyene der svenske Robinson 2021 ble spilt inn.

Seskar-Furö i Haparanda skjærgård

Innenfor norduddens vestre strand finnes det store sanddyner. Fantastiske strender strekker seg på begge sider av odden. Øst for fiskehyttene på øya ligger fornminner, blant annet en labyrint.

I 2020 ble TV-programmet Robinson spilt inn på Seskar-Furö. Her var «Lag Syd» sin leir i TV-serien. Seskar-Furö ligger i Haparanda skjærgård som er Norrbottens yngste nasjonalpark og den eneste som ligger i skjærgården. I forbindelse med opptaket ble det gitt dispensasjon fra noen av nasjonalparkforskriftene. Det svenske Naturvårdsverket, som er grunneier i nasjonalparken, ga tilatelse for leirene som ble laget her ute.

Halsön-Kallskär i Kalix-skjærgården er den andre av øyene der Robinson 2021 ble registrert.