Rånön i Kalix skjærgård

Rånön er en gammel jordbruks- og fiskevær i ekte skjærgårdsmiljø. På sommeren lever øya opp når sommergjestene inntar Rånön.

Rånön i Kalix skjærgård
Rånön i Kalix skjærgård.

Rånön er den største øya i Kalix skjærgård og har blitt brukt som fiskevær helt tilbake til 1600-tallet. Senere ble Rånøn fast bosatt av fiskere som i tillegg til fiske livnærte seg på jordbruk. I begynnelsen av 1800-tallet begynte man å bruke skogen til både brensle og tjærebrenning. Jernverkene i Töre og Strömsund krevde mye brensel og skogen ble ettertraktet.

Når befolkningen økte og antall barn ble flere oppstod det behov av skole på Rånøn. Den første ble byggd i 1867. I 1939 stengte man skolen og barna måtte inn til fastlandet. På midten av 1900-tallet ble det meste av virksomheten på Rånön nedlagt og befolkningen flyttet inn til fastlandet. 1928 ble det bygd et bønnehus på Rånön. I 2013 ble bønehuset restaurert av ildsjeler på øya.

Idag har man en gang hver sommer gudstjeneste i den gamle bønnehuset og da fylles havna opp med båter fra både Luleå og Kalix. For de som ikke har egen båt går det båttransport fra fastlandet og ut til Rånön.