Isvägar i Luleå

Vintern är här och många i Bottenvikens skärgårdar tar sig ut på isarna i bilar, skotrar eller 4-hjulsmotorcyklar. Isen är stark och för att färdas med bil behöver istjockleken vara ca 20 cm.

Isvägar i Luleå

Luleå har 30 km isbilvägar. För att isvägen ska vara säker att köra på kontrollerar Luleå kommun isens kvalitet regelbundet. Kan man inte säkerställa en bärighet på två ton, så öppnas inte isvägen. Du som trafikant måste också följa de säkerhetsföreskrifter som gäller på isvägar för att din resa ska bli så säker som möjligt.

När isväg öppnas för allmän trafik ska detta tillkännages på upplysningstavlor bland annat vid isvägens tillfarter. Upplysningstavlorna ska förses med texten ”Isväg öppen”. Tavlorna ska dessutom lämna upplysning om största bruttovikt och axeltryck som är tillåten på isvägen. Dessa upplysningar kan också lämnas vid mer avlägsna vägkorsningar med användande av förbudsmärken och tilläggstavla med angivande av avstånd till isvägen.

Tips för din resa över isvägarna

  • Högsta tillåtna hastighet – max 30 km/h
  • Högsta tillåtna bruttovikt på fordon/fordonståg är olika för olika isvägar. 
  • Minst 50 meter mellan fordonen
  • Omkörningsförbud
  • Följ de anvisningar som ges 
  • Släng inte skräp på isen

Isens struktur luckras förr eller senare upp och även en tjock is kan snabbt kollapsa. Vid kallt väder och kärnis gäller regeln att isen på en liten yta tål en last som är tjockleken gånger tjockleken i cm gånger fem, (L=TxTx5). Vid mildväder i säsongens slut krävs dock betydlig tjockare is. En 4-hjulsmotorcykel väger ca 500 kg och en skoter ca 250 kg. Är du det minsta osäker på om isen kan bära ditt fordon, kör ej ut på den.

Issäkerhetsrådet rekommenderar isdubbar, livlina, ispik och flytoverall vid all färd med fordon på is, undantaget trafikverkets öppna isvägar. Har du en mobiltelefon vattentätt förvarad når du undsättning om något skulle hända. 

Vi önskar er en glad och olycksfri vinter med härliga naturupplevelser