Altappen i Luleå skärgård

Ön med lämningar från industriepoken vid sekelskiftet. På Altappen fanns både järnsmältverk och sågverk.

Altappen i Luleå skärgård
Altappen i Luleå skärgård

Gästhamnen på Altappen

Förtöjning: Brygga och flytbrygga.
Hamndjup: 2 m
Hamnplatser: 10 gästplatser.
Hamnservice: Grillplatser, toalett, kulturminner, vandringsled, vedforåd.
Gästhamnsavgift: 100 kronor per dygn. Swisha till: 123-0190413 vid angöring och märk betalningen med båtens namn och ö.
GPS-koordinater (lat, lon):
65.542198, 22.332405

Övrigt: Strövstigar, kulturminne - gammalt sågverk och bruksområde. På ön betar får på sommaren. Bra informationstavla med beskrivning av sevärdigheter på Altappen.

Altappen

1908 brann hela samhället ned och Altappen avfolkades. På Altappen har kommunen anlagt bryggor, torrdass, grillplatser och strövstigar.

Altappen är av stor betydelse i den Norrbottniska historien. Den representerar industrialismens genombrott i Norrbotten och var under denna tid den främsta anläggningen. I dag finns tydliga spår från industriepoken vid sekelskiftet. Här fanns både järnsmältverk och sågverk. I anslutning till sågverket byggdes ett helt samhälle upp. Som mest bodde här ca 800 personer. 1908 brann hela samhället ned och Altappen avfolkades.

I dag är det båtfolket som delvis har tagit över ön tack vara kommunen som har anlagt bryggor, byggt torrdass och grillplatser. För den som vill ut på promenad finns fina strövstigar ända till Likskär där segelsällskapet har sin sommaranläggning.

Sevärt: Lämningarna efter industriepoken. 

Film från Altappen

Äntligen hann jag med att flygfilma och fotografera Altappen. Det som ligger nära är oftast svårast. Altappen har alltid varit en favoritö trots myggen. Nära och upplevelserik. Tyvärr har öns service förfallit. Bryggorna är i dåligt skick, raststugan är riven och en toalett med vedförråd är borta. Sophanteringen finns inte. Den fina bryggan i lagunen på norra sidan är också borta.