Björnholmen i Kalix

Björnholmen småbåtshamn ligger i byen Påläng och i byn finns tre småbåtshamnar, Pålängsvikens fiskehamnsförening, Björnholmen och Näskatan. Hamnen i Björnholmen har ca 65 båtplatser och några gästplatser. Närmaste hamnen att sjösätta om du vill besöke till exempel Kohamn eller Gårdsviken på Bergön. (ca 3,7 nm).

Björnholmen i Kalix
Björnholmens hamnförening

Björnholmens Hamnförening

Förtöjning: Y-bom
Hamndjup: 1,5 - 1,8 m
Hamnplatser: 65
Hamnservice: Sjösättningsramp, sophantering, el, toalett.
GPS-koordinater (lat, lon):
65.812801, 22.827905

Björnholmen ligger i Pålänge som är en kustby belägen vid norra Bottenviken, cirka 1,5 mil väster om centralorten Kalix. I byn Pålänge bor det idag ca 390 personer. Sevärd: I Björnholmen ligger en hembygdsgård som rymmer mycket av byns historia, bland annat en modell av Pålänge från 1930-talet.

Hamnen i Björnholmen har de senaste åren fått nya y-bommar, bryggor och utformningen i hamnen är lite annorlunda än de som visas på flygbilden överst på sidan. Flygbilden är några år gammal.