Båtklubbar i Västerbotten

Här hittar du länkar till båtklubbarnas adresser och kontaktpersoner, hemsidor, Facebooksidor i hela Västerbotten . Skicka oss en mail om du har adresser till andra båtklubbar som inte finns med på listan.

Båtklubbar i Västerbotten

Bureå Båtsällskap
Adress: Höneborg 1, 932 52 Bureå
Swish: 1236940118
Ordförande: P-A Fjellström, 070-317 49 31
E-post ordförande: paf@honeborg.se
http://www.bureabatsallskap.se
BBS på Facebook-»

Byske Båtklubb
Adress: 
Swish: 1232722478
Ordförande: Inge Sandström, 070-2464468
E-post ordförande: inge@sandstrominnovation.se
https://www.byskebatklubb.se
BBK på Facebook-»
Klubbstuga: Halsön

Gimonäs Båtklubb
Adress: Tegelbruksvägen 30, 907 42 Umeå
Swish: 123 677 6777
E-post: gimonas.batklubb@bredband.net
Ordförande: Jan Forsgren, 070-688 32 99
http://www.gbkumea.se
Båtklubben på Facebook-»

Kåge Båtklubb
Adress: Gamla Kajvägen 6, 93431 KÅGE
Tel. 072-720 69 52 
E-post : info@kagebatklubb.se
Ordförande: Hans Öhlund, 070-577 96 56
E-post ordförande: hansohlund2@gmail.com
http://www.kagebatklubb.se
Kåge Båtklubb på Facebook-»

Rundviks Båtklubb
E-post: rundviksbatklubb@gmail.com
Ordförande: Pierre Huisman, 0705-755440
https://rundviksbatklubb.se
Rundviks Båtklubb på Facebook-»

Sikeå Båtklubb
E-post: sikeabk@gmail.com
Ordförande: Thomas Pettersson, 070-572 26 79
https://sikeabk.wordpress.com
Sikeå Båtklubb på Facebook-»

Skansholms Båtklubb
Ordförande: Håkan Larsson, 0940-130 38
E-post ordförande: h.larsson@skansholm.se
http://www.skansholm.se
Skansholms Båtklubb på Facebook-»

Umeå Motorbåtssällskap
Adress: UMS C/O Carina Sigfridsson
Nygatan 46 A, 903 30 UMEÅ
E-post: carina.sigfridsson@gmail.com
Ordförande: Hans Bergström, 070-655 12 10
E-post ordförande: hans.bergstrom42@gmail.com

Ursvikens Segelsällskap
Adress: Brädgårdsvägen 6, 932 33 Skelleftehamn
Ordförande: Andreas Boberg,  070-215 2938
E-post ordförande: andreas.boberg@boliden.com
https://www.urss.se
URSS på Facebook-»

Umeå Segelsällskap
Adress: Box 378, 901 08 Umeå.
Klubbstuga: 090 – 280 11
E-post: brev@umss.se
Ordförande: Simon Johansson, 073 – 831 95 04
E-post ordförande: johansson.simon@live.se
https://www.umss.se
USS på Facebook-»

Västerbottens Båtförbund
Adress: Valter Lindh (Kassör)
Griffelgatan 16, 932 51  BUREÅ
Ordförande: Hans Öhlund, 070-577 96 56
E-post ordförande: hansohlund2@gmail.com
https://vasterbottensbatforbund.se