Quiz: VHF-intyg

Skulle du klara av kunskapskraven för VHF-intyget? Här kan du testa dina kunskaper. Quizet är också bra övning inför ett eventuellt prov. Frågorna är inte hämtat från något prov, men de liknar de frågor som kan dyka upp. Se Quizet som en fingervisning om hur god kunskap du har.

1. Hur långt bort ligger din radiohorisont om din antennhöjd är på 9 meter?

5 meter
7 meter
9 meter

2. Vem ger tillstånd för användande av radiosändare (VHF)?

Post- och telestyrelsen
Stockholmradio
Kustradion

3. Vad krävs för att få använda en VHF?

Certifikat för VHF
Tillstånd för VHF

4. Är det tillåtet att spela in ett samtal på VHF kanal 26 med en bandspelare?

Ja
Nej

5. Är det tillåtet att spela in en väderleksrapport med bandspelare som sänds på en trafikkanal?

Ja
Nej

6. Vad heter den internationella nödkanalen på VHF?

Kanal 3
Kanal 16
Kanal 23

7. Av vem och var får kanalerna L1 och L2 användas?

Alla
Nordiska fritidsbåtar i nordiska farvatten
Alla båtar i nordiska farvatten
Yrkestrafik i nordiska farvatten

8. Vilken kanal används om du möter ett av kustbevakningens fartyg och önskar ropa upp det?

Kanal 3
Kanal 16
Kanal 23

9. Vad kännetecknar en simpexkanal?

Sändare och mottagare är på olika frekvenser
Sändare och mottagare är på samma frekvens

10. Vad kallas det när man sänder på en frekvens och lyssnar på en annan frekvens?

Duplex
Simplex

11. Vilken kanal anropar du Stockholmradio på om du ligger utanför Luleå?

Kanal 3
Kanal 16
Kanal 24

12. Stockholmradio sänder trafiklista kl 1333 UTC. Var kan du hitta tidarna för trafiklistorna?

Kusttelefonitabellen
Stockholmradio
Kusthandboken

13. Den 15 juni är klockan 1200 UTC. Vad är svensk tid?

1200
1300
1400
1500

14. Om du lånar ut eller hyr ut din båt med installerad VHF, behöver denne ha VHF-certifikat?

Ja
Nej

15. Kan du via en kustradiostation beställa/ringa telefonsamtal?

Kan du via en kustradiostation beställa/ringa telefonsamtal?
Ja
Nej

16. På vem faktureras samtal som beställs från telefonabonnent i land till båt?

Telefonabonnenten
Båten

17. På vem faktureras samtal som beställs från båt till telefonabonnent i land?

Telefonabonnenten
Båten

18. Vilka är de speciella kanalerna för fritidsbåtar?

L1 och L2
Kanal 3 och 16
Kanal 23 och 24

19. Hur lång tid får ett anrop ta?

Under 1 minut
Under 2 minut
Under 3 minut

20. Vad betyder UTC?

Universal Time Coordinated
Universal Time Communication

21. Vad är den viktigaste uppgiften i ett nödmeddelande?

Positionen
Båtens namn
Anropssignal

22. Vad är den internationella il-signalen?

PAN PAN
Mayday
Securite

23. GMDSS (Global Maritime Distress and Safety System) bestämmlserna gäller de för fritidsbåtar?

Ja
Nej

24. Om du skal sända nöd- il och varningstrafik med VHF DSC, vilken kanal är reserverad för detta?

50
60
70

25. Kan man använda VHF DSC för att anropa annan station utrustad med VHF DSC?

Ja
Nej

26. Vilken frekvens används för NAVTEX-utsändningar?

518 kHz
538 kHz
568 kHz

27. VHF kanalerna F1, F2 och F3 är avsedda för kommunikation mellan?

VHF kanalerna F1, F2 och F3 är avsedda för kommunikation mellan?
Fritidsbåtar
Yrkestrafik
Fiskebåtar

28. Om du måste skicka ut ett nödmeddelande, vilka uppgifter skall minst finnas med?

MAYDAY, båtens namn, anropssignal, position
MAYDAY och båtens namn
MAYDAY och position

29. Om du möter ett handelsfartyg i Bottenviken och är osäker på om han har sett dig, vilken kanal anroper du skeppet på?

L1 eller L2
Kanal 16
Kanal 23

30. Räcker det med VHF-certifikat för att inneha en VHF-radiosändare eller måste du också ha ett tillstånd?

Du måste ha tillstånd
Det räcker med VHF-certifikat

31. Måste du ha abonnemang hos Stockholmradio för att använda VHF?

Ja
Nej