Quiz: Förarintyg

Skulle du klara av kunskapskraven för förarintyget för fritidsbåt? Prova Bottenviken.se:s FörarintygQuiz och testa dina kunskaper. Quizet är också bra övning om du har planer om att ta förarintyget. Frågorna är inte hämtat från något prov, men de liknar de frågor som kan dyka upp. Se Quizet som en fingervisning om hur god kunskap du har.

1. Vilket vattenstånd kan förväntas med sommar och högtrycksväder mitt i juli - högt eller lågt?

Bild: Småskär i Luleå skärgård

Vilket vattenstånd kan förväntas med sommar och högtrycksväder mitt i juli - högt eller lågt?
Lågt vattenstånd
Högt vattenstånd
Normalt vattenstånd

2. Är ett sjökort i skala 1:50 000 mindre detaljrikare än ett i skala 1:25 000?

Ja
Nej

3. Vad är sjökort 616? Ett specialkort - eller ett skärgårdkort?

Skärgårdskort
Specialkort

4. Vilken skala har sjökort 616?

1:25 000
1:50 000
1:100 000
1:200 000

5. Kan man navigera i skärgården med sjökort 72?

Kan man navigera i skärgården med sjökort 72?
Ja
Nej

6. Om ett järnföremål finns nära kompassen får den felvisning. Vad kallas denna felvisningen?

Deviation
Aviation
Bäring

7. Järn nära kompassen ger felvisning. Inverkar plast och mässing på kompassen?

Ja
Nej

8. Hur lång är en sjömil i meter?

1825
1852
1582
1858

9. Hur lång tid tar det att gå 6 sjömil med 12 knop fart?

Bild: Hanhinkari i Haparanda skärgård.

Hur lång tid tar det att gå 6 sjömil med 12 knop fart?
0,5 timme
1 timme
1,5 timme
2 timmar

10. Hur lång distans avverkar båten på 2 timmar och 42 minuter om den går 8 knop?

18,2 m
21,6 m
23,5 m

11. Båten gör 40 knop. Hur lång distans avverkar den på 37 minuter?

Båten gör 40 knop. Hur lång distans avverkar den på 37 minuter?
20,6 m
22,4 m
24,67 m
27,84

12. På väg mot en sektorfyr hamnar du i röd sektor. Åt vilket håll ska du gira för att få fyren vit igen?

Gira åt babord
Gira åt styrbor
Håll rak kurs

13. Om du mitt i natten måste tända belysningen nere i ruffen och kommer upp på däck igen är mörkeseendet försämrat. Hur lång tid kan du räkna med att det tar innan mörkeseendet är återställt?

10-15 min
15-20 min
20-25 min
25-30 min

14. Vad karaktäriserar en en Occulting light?

Mer ljus än mörker
Mer mörkt än ljust

15. Om du är ute i dimma i en 8 meter lång motorbåt, vilka signaler är du skyldig att avge?

Ingen
Ett kraftig ljud minst varannan minut

16. När ungefär börjar vågkammarna att brytas ute på öppna havet?

Bild: Rödkallen i Luleå skärgård.

När ungefär börjar vågkammarna att brytas ute på öppna havet?
Vid god bris
Vid frisk bris
Vid hård bris

17. Vid vilken årstid är strålningsdimman som vanligast?

På våren
På sommaren
På hösten

18. Var är strålningsdimman som tätast - över land eller vatten?

Över land
Över vatten

19. Vilken är siktens längd i havsdimma?

500 meter
1000 meter
1500 meter
2000 meter

20. Vilken är siktens längd i mycket tät dimma?

Bild: Järnverket i Svartöstan i Luleå från Granudden.

Vilken är siktens längd i mycket tät dimma?
25 meter
50 meter
75 meter
100 meter

21. Vad har ett "punktmärke" för färgsättning?

Rött och svart|
Rött och gult
Rött och gult

22. Om en färja avger 2 korta ljudsignaler, vad betyder det?

Jag girar babord
Jag girar styrbord

23. Vilken kuling är blåsigast - styv eller hård kuling?

Bild: Dårligt väder i Lövskär fiskehamn, Luleå.

Vilken kuling är blåsigast - styv eller hård kuling?
Styv kuling
Hård kuling

24. En båt har hissat ett klot och en fyrkantig flagg. Vad betyder det?

Ingenting
Nödsignal
Sykdom ombord

25. Om båten sjunker och det finns en VHF-radio ombord, vilken kanal använder du för ett nödanrop?

Om båten sjunker och det finns en VHF-radio ombord, vilken kanal använder du för ett nödanrop?
Kanal 3
Kanal 16
Kanal 23

26. Vilken är den vanligste skalan på ett svenskt kustkort?

1:25 000
1:50 000
1:200 000

27. Vilken färg är det på ljuset från ett specialmärke?

Gult
Rött
Svart

28. Vilka fartyg har du rätt att framföra med kustskepparintyg?

Vilka fartyg har du rätt att framföra med kustskepparintyg?
Fritidsbåtar, fritidsskepp och yrkesmässig sjöfart
Fritidsbåtar och fritidsskepp

29. Du har en liter spillolja ombord. Får du pumpa ut den i Bottenviken?

Ja
Nej

30. Gäller sjölagen för fritidsbåtar?

Ja
Nej

31. Väderstrecksmärken är svarta och gula och sätts ut nord, syd, ost eller väst om ett hinder. Vilket väderstreckmärket är gult i toppen och botten och svart i mitten?

Nordmärke
Sydmärke
Västmärke
Ostmärke

32. Väderstrecksmärken är svarta och gula och sätts ut nord, syd, ost eller väst om ett hinder. Vilket väderstreckmärket är svart i topp och gult i botten?

Nordmärke
Sydmärke
Västmärke
Ostmärke

33. Väderstrecksmärken är svarta och gula och sätts ut nord, syd, ost eller väst om ett hinder. Vilket väderstreckmärket är gult i topp och svart i botten?

Nordmärke
Sydmärke
Västmärke
Ostmärke

34. Väderstrecksmärken är svarta och gula och sätts ut nord, syd, ost eller väst om ett hinder. Vilket väderstreckmärket är svart i topp och botten och gult i mitten?

Nordmärke
Sydmärke
Västmärke
Ostmärke

35. Mittledsmärken används som mittmarkering i en farled eller för att utmärka en angöring där en farled börjar. Vilka färger har ett mittledsmärke?

Rött och svart
Rött och vitt
Rött och gult

36. Punktmärken är förankrade på hinder av begränsad omfattning. Vilket färger har ett punktmärke?

Rött och vitt
Rött och svart
Rött och gult

37. Väderstrecksmärken sätts ut nord, syd, ost eller väst om ett hinder. Vilket färger har väderstreckmärket?

Svart och vitt
Svart och gult
Svart och rött

38. Vad kaller man en tiondels sjömil?

Nautisk mil
Kabellängd

39. Att med en kompass ta reda på åt vilket håll föremål befinner sig kallas för att pejla. Vad kalles resultatet av pejlingen?

Ortlinje
Bäring
Kabellängd

40. Vad kaller man den linje som båten befinner sig på?

Ortlinje
Bäring

41. Vilken färg har styrbordsmärken?

Bild: Utanför Brändöskär i Luleå skärgård.

Vilken färg har styrbordsmärken?
Grönt
Röd

42. Styrbord sida, är det vänster eller höger?

Vänster
Höger

43. När du kommer från havs in mot en prickad farled på väg in till hamnen vilken färg har styrbord märke?

Grön
Rött

44. Hur många kabellängder går på en sjömil?

5
10
15

45. Specialmärken används för att märke ut olika föremål. Vilken färg har specialmärken?

Bild: Fräscha sjömärken i Bottenvikens skärgårdar inför båtsäsongen.

Specialmärken används för att märke ut olika föremål. Vilken färg har specialmärken?
Gult
Rött
Svart

46. Farleder markeras med sidomärken, vad kallas de?

Lateralmärken
Kardinalmärken

47. Latitudlinjerna kallas:

Meridianer
Paralleller