Göta kanals besökssiffror skjuter i höjden inför sommaren

Redan innan säsongsöppningen i maj har besökarna börjat strömma till Göta kanal. Mycket tyder på att det rådande coronaläget med hemmasemestrande svenskar öppnar för ännu en sommar med högt besökstryck. ”Vi är ett 19 mil långt turistmål där ingen behöver trängas”, säger Magnus Hollwin, kommunikationschef på AB Göta kanalbolag.

Göta kanals besökssiffror skjuter i höjden inför sommaren

Göta kanal är ett av Sveriges mest besökta turistmål med över tre miljoner besökare varje år. Efter flera år av renoveringsarbete, som pågått under vintertid då kanalen hålls stängd, är nu Göta kanal åter redo för årets säsongsöppning den 4 maj.

Trots coronavirusets utbrott finns få tecken på att Göta kanal kommer att uppleva någon väsentlig minskning av antalet besökare i år. Samtidigt som kryssningsfartygen får ta ombord färre passagerare i sommar, ligger bokningssiffrorna för fritidsbåtar på i stort sett samma höga nivå som ifjol. Eventuella tapp i antalet utländska besökare ser av allt att döma ut att vägas upp av att fler svenskar nu överväger en semester på hemmaplan, enligt Göta kanalbolags vd Roger Altsäter:

– Redan i april har vi sett en ökning med ungefär 50 procent av antalet besökare jämfört med samma period i fjol. Långt fler än tidigare besöker även vår hemsida. När många nu funderar över en trygg men gärna också aktiv semester hemma i Sverige är det klart vi som 19 mil långt och öppet besöksmål har en stor attraktionskraft. Samtidigt arbetar vi förebyggande med att genom olika åtgärder öka tryggheten på våra mer välbesökta platser.

Göta kanal förknippas historiskt med båttrafik och slussning. På senare år har också cykling blivit ett allt mer populärt transportalternativ längs kanalen. Göta kanalbolag är nu i färd med att skicka in en ansökan om att sträckan längs kanalen ska klassas som nationell cykelled. Nytt för i år är utökade möjligheter för besökare att ta sig fram på vattnet med paddelbrädor eller kajak – för den som vill hela vägen från Mem vid Östersjön till Sjötorp vid Vänern.

Näringslivsminister Ibrahim Baylan kommenterar Göta kanals öppning:

Göta kanal är viktigt som semestermål för väldigt många svenskar och kommer att spela en väldigt stor roll, särskilt i ett läge när väldigt många svenskar redan innan krisen började titta på och kanske också i allt högre grad semestrade på hemmaplan, men särskilt nu när vi har den här krisen, säger näringslivsminister Ibrahim Baylan.