Naturreservatet Torne-Furö i Haparanda skärgård

Naturreservatet Torne-Furö ligger i Skomakarfjärden och består av den större ön Torne-Furö och en liten holme, Vassika.

Naturreservatet Torne-Furö i Haparanda skärgård

Skogen på Torne-Furö är mestadels gles och domineras av tallskog, förutom i sydväst där det är fuktigare och granen har övertaget. Gråal tillsammans med andra trädslag som exempelvis rönn, grönvide och glasbjörk bildar en lövbård som sträcker sig runt nästan hela öns stränder.  

I norr och väster är stränderna sandiga medan den södra samt östra sidan domineras av blockstränder. Torne-Furös västra udde bildar en halvö och här finns öns artrikaste område i form av en frodig och snårig ängslövskog som i de centrala delarna hyser en ängsartad flora.

Vegetationen på den närliggande holmen Vassika består av lövbuskmark.

Fakta:

  • Bildat år: 1980
  • Storlek: 2,2 kvadratkilometer
  • Förvaltare: Länsstyrelsen
  • Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit:

Reservatet ligger cirka 8 km från Nikkala hamn, 10 kilometer sydväst om Haparanda centralort.

Föreskrifter:

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld på anvisade platser
  • plocka bär och matsvamp

Det är inte tillåtet att köra snöskoter eller att skada växt- och djurliv i området. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!