Furuholmen naturreservat i Luleå skärgård

Furuholmen är en liten, låglänt moränö med ett rikt fågelliv där fiskmås, tärnor, trut och grågäss trivs.

Furuholmen naturreservat i Luleå skärgård

Ön omges av en albård och är i övrigt klädd med gles björkskog med inslag av ett fåtal yngre granar. I skogen kan man hitta mjölkört och skogskovall men också fläckar där det växer vitpyrola och skogsstjärna.  

Längs stränderna är madrör det vanligaste gräset i den inre delen och gultåtel närmare vattnet. Här finns också arter som älggräs, strandvänderot, slåtterblomma och vattenmåra.

Fakta:

  • Bildat år: 1997
  • Storlek: 0,3 kvadratkilometer
  • Förvaltare: Länsstyrelsen
  • Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit:

Furuholmen ligger i den södra delen av Luleå skärgård vid Sandön, cirka 1 mil sydost om centrala Luleå. Sommartid krävs båt för att nå ön, vintertid kan du ta dig dit med exempelvis med skidor.

Föreskrifter:

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld, men inte direkt på klipphällar. Kom ihåg att ta med egen ved!
  • plocka bär och matsvamp
  • fiska i enlighet med gällande lagar

Särskilda regler gäller för jakten i naturreservatet, det kan du läsa mer om i reservatsbeslutet. Det är inte tillåtet att köra snöskoter på ön eller att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!