Getskär i Kalix Skärgård

Getskär/Renskär ingår i Likskärs naturreservat. I Getskärsviken finns en stenpir med skepparbrygga, en flytbrygga på 21 meter samt en handikappvänlig spångad gång fram till stranden. Södra delen av viken består av en fin sandstrand.

Getskär i Kalix Skärgård
Hamnen på Getskär i Kalix Skärgård

Hamnen i Getskär

Gästhamnen: Förtöjning: Flytbrygga.
Hamndjup: ca 3 m.
Hamnplatser: 15
Hamnservice: Torrtoa, bastu, grillplatser, uthyrningsstuga.
GPS-koordinater (lat, lon):
65.650349, 22.972423

Övrigt: Här finns en stenpir och en flytbrygga med sittgrupp. Getskär har också fina grillplatser vid stranden, vedförråd, strövstigar, toaletter samt en bastu. Under 2015 installerades ett nytt bastunaggregat. Den gamla hade rostat sönder.

Insegling: Hamnen i Getskärsviken ger ett gott skydd för alla vindar förutom hårt ostliga. Då rekommenderas i stället den norra delen av viken som har djupt vatten. Vid insegling håll 10 m från södra landets stenstrand. Södra delen av viken består av en fin sandstrand. Vid hårda ostliga vindar kan man ligga på svaj vid SXKs boj (Svenska Kryssarklubben) i viken.

Från sandstranden rekommenderas en promenad efter stigen till fiskeläget på öns sydsida, längs vägen kan besökare även stanna till vid en gammal labyrint. I stället för att fortsätta fram till fiskeläget, kan du välja att ströva på stigen som viker av till höger längs med stenåsen. Denna leder dig runt Getskär/Renskär, och du som går runt hela ön får uppleva en förtrollande och variationsrik natur. Rödmarkerade träd märker ut vägen.

Historik

På den sydostligaste delen av ön ligger ett litet genuint fiskeläge från slutet av 1700-talet, här finns också lämningar efter ett skärgårdskapell som byggdes under samma århundrade.
Renskär var tidigt en viktig samlingspunkt för fiskare och säljägare. Det ser man genom spår av enkla bostäder, som sannolikt byggdes när öarna bara var småskär. Grunder efter senare fiskarstugor och stenrösen för de ställningar där näten torkades finns också lämnade. 
På Getskär/Renskär finns labyrinter byggda av block, varför dessa byggdes vet man inte men kanske kan det ha varit för att blidka gudarna och få fiskelycka. Mönstren på de labyrinter som finns på öarna i Kalix skärgård liknar det som lades i Sydeuropa.

Getskär

Hamnen i Getskärsviken ger ett gott skydd för alla vindar förutom hårt ostliga. Då rekommenderas i stället den norra delen av viken som har djupt vatten. Vid insegling håll 10 m från södra landets stenstrand. Södra delen av viken består av en fin sandstrand. I Getskärsviken finns enstenpir med skepparbrygga och en 21 m flytbrygga, samt spångad gång fram till stranden som är handikappvänlig.

Här har SXK (Svenska Kryssarklubben) en blå boj liggande för sina medlemmar.

Regler för förtöjning vid SXK boj

Vid SXK:s bojar får endast förtöjas båtar som

  1. Är registrerad i SXK
  2. För SXK:s båtmärke för innevarande år
  3. Är försedd med tydligt namn

Observera att enbart medlemskap i SXK inte ger rätt att begagna klubbens bojar, utan ovan angivna tre punkter måste vara uppfyllda!

Läs mer här-»

Renskär

Den sydostliga viken är skyddad från alla vindar utom sydostliga.