Isvägar i Luleå

När isen är tillräckligt tjock vintertid plogas isvägar varje år ut till ett flertal öar i Luleå skärgård. Isvägarna är mycket populära och många lulebor gör en dagsutflykt med egen personbil för att besöka öarna Hindersön, Langön, Storbrändön, Sandön och Junkön.

Isvägar i Luleå
Isvägen från Hindersöstallarna till Hindersön, Storbrändön och Långön

Luleå har totalt 30 km isvägar. När isvägarna öppnas beror på isens kvalitet. Några år öppnas den i januari men det har också dröjd helt till i mars. För att isvägen ska vara säker att köra på kontrollerar Luleå kommun isens kvalitet och tjocklek regelbundet. Om man inte kan säkerställa en bärighet på två ton, kan isvägen inte öppnas. Du som trafikant måste också följa de säkerhetsföreskrifter som gäller på isvägar för att din resa ska bli så säker som möjligt.


Bild från Hindersöstallarna när man kommer ut på isen (2019).

När isvägen öppnas för allmän trafik ska detta tillkännages på upplysningstavlor bland annat vid isvägens tillfarter. Upplysningstavlorna ska förses med texten ”Isväg öppen”. Tavlorna ska dessutom lämna upplysning om största bruttovikt och axeltryck som är tillåten på isvägen. Dessa upplysningar kan också lämnas vid mer avlägsna vägkorsningar med användande av förbudsmärken och tilläggstavla med angivande av avstånd till isvägen.


Isvägen till Sandön, bildet är från 2021.

Att köra bil på isen ut till skärgårdsöarna är garanterat en upplevelse du aldrig glömmer. Stanna till för en matpaus på någon av skärgårdsöarna, byt färdmedel till snöskoter, skidor eller fatbike för fortsatt tur ut till det yttersta havsbandet. Isvägen är också viktig för båda öbor och besökare. För öbor blir det enklare att ta sig in till jobb och ärenden på fastlandet. Utan isvägen är det snöskoter som gäller.

Tips för din resa över isvägarna

  • Högsta tillåtna hastighet – max 30 km/h
  • Högsta tillåtna bruttovikt på fordon/fordonståg är olika för olika isvägar. 
  • Minst 50 meter mellan fordonen
  • Omkörningsförbud
  • Följ de anvisningar som ges 
  • Släng inte skräp på isen

Isvägen till Hindersön


Filmen är från 2020.

Den mest populära isvägen är den som går från Hindersöstallarna vid Lövskär ut till Hindersön. Härifrån färdas man vidare ca 8 km på havsisen till Skagsudden på Hindersön. Därefter följer man den plogade skogsvägen ca 5 km som leder till en stor parkering vid Jopikgården.  Jopikgården är för många målet med turen och här stannar många till för att fika, äta glass eller mat. Jopikgården erbjuder också boenden och olika vinteraktiviteter. En del åker till Hindersön med skoterslep för att färdas vidare med snöskoter till Brändöskär och andra besöksmål. Läs mer under ”Skoterleder i Bottenvikens skärgårdar”. Parkeringen intill Jopikgården har stora parkeringsytor för både bil och släp.


Halvvägs på isvägen till Hindersön är det en korsning där du kan ta av till Storbrändön och Långön.

Isvägen till Storbrändön


Isvägen till Storbrändön, båthamnen visas i bilden och skoterleden till Kluntarna till höger i bild. Bildet är från 2013.

Halvvägs på isvägen till Hindersön är det en korsning där du kan ta av till Storbrändön. Storbrändön har varit befolkad i hundratals år och i början av 1900-talet bodde omkring 40 personer där. I dag bor det ca 4-5 fastboende på ön. Därutöver finns ett tjugotal sommarhushåll. Storbrändön är välbesökt av bil- och skoteråkare under vintern och från ön går en skoterled till Kluntarna där kommunen har tre uthyrningsstugor. När isvägen är öppen kan man parkera vid hamnen på isvägen och åka vidare med skoter. Läs mer under ”Skoterleder i Bottenvikens skärgårdar”.

Isvägen till Långön


Isvägen till Långön, bildet är från 2013.

Halvvägs på isvägen till Hindersön är det en korsning där du kan ta av till Långön. Långön är en relativt stor ö i Luleå skärgård och ligger mellan Storbrändön och Hindersön. Långöns första kända öbor var två bönder som bodde på ön 1732. Sedan dess har ön vuxit betydligt och havsytan har sjunkit tre meter från tidigare nivå. 1938 bodde omkring 18 personer på ön men därefter lades jordbruket och fisket ned och ön avfolkades. I slutet på 1900-talet återbefolkades dock ön och idag finns 3 fastboende på ön.

Långön är välbesökt av bil- och skoteråkare och en skoterled går från ön till Småskär där kommunen har två uthyrningsstugor. När isvägen är öppen kan man parkera vid isvägen och åka vidare med skoter. Läs mer under ”Skoterleder i Bottenvikens skärgårdar”.

Det är inte alltid lätt att vara skärgårdsbo, lyssna intervjun av P4 Norrbotten med skärgårdsbon "Hubbe" som är fast på Långön: Vi umgås med hermeliner.. Intervjun är från 2019. 

Isvägen till Junkön


Isvägen till Junkön, bildet är från 2021.

Från Södra Hamn i centrala Luleå är det totalt ca 30 km ut tll Junkön. Isvägen från Tjuvholmsundet över isvägen (0,7 km) till Sandön. Därefter följer du den plogade vägen (6,2 km) tills du kommer till en avtagsväg skyltad mot Junkön. Vägen leder fram till Söriviken och vidare ut på isvägen (8,5 km) ut till Valludden på Junkön.  Därefter följer du den plogade smala skogsvägen (2,4 km) tills du kommer till hamnen på Junkön.


En del kommer till Junkön för att sola sig i den fina solväggen och grilla.

Junkön är en stor ö med bofast befolkning. Flera yrkesfiskare har sin hemmahamn på ön. Den förste bofaste slog sig ner på ön 1783. I början av 1900-talet bodde många människor här. Men idag bor bara tre bofasta familjer på ön. Vid Junköns fiskeläge finns det, förutom en gästhamn också ett skärgårdsmuseum, båtmotormuseum och två uthyrningsstugor. I den fina gästhamnen finns det också toaletter, bastu, duschar och dricksvatten. Tyvärr är allt stängt under vintern men Junkön lockar ändå många besökare som kommer med både bil och skoter till ön vintertid. En del kommer för att sola sig i den fina solväggen och grilla.

Det finns gott om utrymme för bil och släp om man vill åka vidare med skoter.

Isens struktur luckras förr eller senare upp och även en tjock is kan snabbt kollapsa. Vid kallt väder och kärnis gäller regeln att isen på en liten yta tål en last som är tjockleken gånger tjockleken i cm gånger fem, (L=TxTx5). Vid mildväder i säsongens slut krävs dock betydlig tjockare is. En 4-hjulsmotorcykel väger ca 500 kg och en skoter ca 250 kg. Är du det minsta osäker på om isen kan bära ditt fordon, kör ej ut på den.

Issäkerhetsrådet rekommenderar isdubbar, livlina, ispik och flytoverall vid all färd med fordon på is, undantaget trafikverkets öppna isvägar. Har du en mobiltelefon vattentätt förvarad når du undsättning om något skulle hända. 

Vi önskar er en glad och olycksfri vinter med härliga naturupplevelser