Brändön Fiskehamn i Luleå

I Brändön finns en gammal fiskehamn för yrkesfiskare med en fritidsbåtshamn. Hamnen har plats för 62 båtplatser. Här finns också 23 sjöbodar och 4 landbodar uppställda. Från Brändön tar du dig snabbt ut till öar i Råneås yttre skärgård. Det går snabbt att nå Borgen (2,9 nm), Nagelskär (3,6 nm) och Sigfridsön (1,4 nm) härifrån.

Brändön Fiskehamn i Luleå
Brändön Fiskehamn i Luleå

Hamnen i Brändön Fiskehamn

Förtöjning: Naturhamn
Hamndjup: 2-3 meter vi normalvattenstånd
Hamnplatser: 62
Hamnservice: Sjösättningsramp, toaletter, vatten, grillplats, el och sophantering.
GPS-koordinater (lat, lon):
65.701125, 22.341578

Sjösättningsrampen i hamnen.

Brändöns Hamnförening
brandohamnforening@gmail.com

Ordförande Fredrik Persson
070-6573399

Ledarmot Nils Lundgren
070-344 43 34

Har ni frågor angående medlemskap, båtplats (köpa, hyra) kontakta Nils Lundgren.

Landbod & Sjöbod frågor:
Björn Persson 070-5848702

Övriga frågor kontakta Sture Josefsson eller någon annan i styrelsen.

Brändön fiskehamn

I Brandön finns fyra småbåthamnar. Förutom Brandön Fiskehamn har Stormviken 10 båtplatser, Fritidsbyn 10 platser och Lillvarpet 50 båtplatser. Småbåtshamnarna i Brändön är en bra startpunkt för båtutflykter till öar i Råneås yttre skärgård. Det går snabbt att nå Borgen, Nagelskär och Sigfridsön härifrån.

Landvägen kommer man till Brändön via Bensbyn och tar därefter till höger i Örarna. Avståndet är ungefär 23 kilometer från Luleå centrum.

Brändön

Brändön är en by med medeltida anor, och den finns omnämnd redan i början av 1400-talet. Den tidigaste bebyggelsen var belägen i nuvarande Brändöns nordöstra del, i närheten av vattnet. Anledningen till gårdens placering i havets anslutning berodde förmodligen på fiskets och sälfångstens stora betydelse.

Hus med anor
Jordbruket har också varit av stor betydelse för brändöborna. Vilket kan förklara att Brändön har kvar många traditionella gårdar som bidrar till att göra området till en kulturhistoriskt värdefull miljö.

Fisket ännu stort
Fisket präglar ännu Brändön, inte minst tack vare fiskehamnen i norra delen av byn. Vid fiskehamnen ligger även en dansbana som under sommarmånaderna är väl använd.

Arbetstillfällen
Norr om vägen mellan Brändön/Örarna ligger en träindustri, ett sågverk som ger många arbetstillfällen.

Kuriosa

Sjöbodarna byggdes på ett knuttimrat karliknande underlag. Sjöbodarna var omålade och hade tak av ved eller spån.
Karet fylldes med sten för att hålla sjöboden på plats i vattnet. Det var vanligast med landgång "omgång" utmed ena långsidan samt gavelsidan mot land. Ingången till sjöboden anlades vanligvis från gavelsidan som vette mot land.

Texten är fritt nedtecknad efter B Nordströms beskrivning av Brändö Hamn år 1926.

Film från Brändön fiskehamn

Den 25 maj 2011 var vi på plats när Brändöns Fiskehamn invigdes efter en lång tids renovering. En stolt Sture Josefsson, ordförande i Brändöns Fiskehamnförening berättade för bottenviken.se att hamnen har helrenoverats med nya sjöbodar, kajer och ett omfattande muddringsarbete. Själva muddringen har tagit några år. Medlemmar i föreningen har sedan i februari deltagit 4 dagar i veckan med ideellt arbete. 2,5 millioner kronor har projektet kostat. Tisdagen den 25 maj avslutades projektet med en fest för alla medlemmar och invigning av hamnen i strålande solsken.