Vandringsleder på Hindersön

Från Jopikgården kan man göra dels vandringar på alla vägar förbi öns olika bebyggda delar. Om man vill ha mer strapatser kan man gå Björkön runt.

Vandringsleder på Hindersön
Från Jopikgården kan man göra dels vandringar på alla vägar förbi öns olika bebyggda delar.

Till att börja med går man Skärgårdsleden längs Björköns öststrand. Från Udden mitt emot Strömmingsören och runt Gemgrundet åter till Jopikgården är det cirka 6 kilometer. Total sträcka ca 9,5 kilometer hela rundan från Jopikgården och åter.

Från udden mittemot Strömmingsören vandrar du runt Fannäsviken. Det kan vara blött vid högvatten eller regn. Undvik att gå i skogen eftersom den är snårig och svårframkomligt. Strandängen är i normala fall lättgången. Här får du leta sig bästa väg beroende på vattenstånd. Efter att du passerat innanför en stuga kommer du fram till en torrare klapperstensstrand som du följer vidare runt Gemgrundet.

Om du är uppmärksam kan du längs stranden hitta strandögontröst. Denna ögontröst finns bara längs stränder i den nordliga delen av Bottenviken och ingen annanstans i hela världen. Blomman är så liten, så liten, man ser den knappt.

Längst norrut på udden, den del av Björkön som heter Gemgrundet finns några fuktiga strandängar. Här finns också rundhällar som slipats av inlandsisen och i skrevorna växer åkerbär.

Här är det smalt mellan skogen och vattnet och här passerar du också de två tavlor som markerar en av enslinjerna i farleden på norra sidan av Hindersön. Du får passera några stugor längs vandringen. Gå på insidan av stugtomterna. Snart kommer du fram till en fin sandstrand, lämplig för ett dopp. Strax därefter ser du tavlorna till nästa enslinje till vänster en bit upp i skogen.

Fortsätt längs stranden och efter en kort bit ligger fler stugor. När man kommer fram till ensmärket som hör till den del av farleden som leder in till Norrisund från väster delar sig stigen. Ta den vänstra stigen som leder ner till bebyggelsen i Norrisund. Följ vägen tillbaka till Jopikgården. 

Ängarna innan du går in i skogen vid Norrisundet är Natura 2000-området Skrakhällorna. De sköts med årlig slåtter genom EU-stöd. Alldeles ovanför det allmänna utedasset blommar orkidén norna i maj-juni. Framme vid Norrisundet finns ett antal fiskebodar och dessutom ett öppet sälmuseum som berättar om den gamla säljakten. 

Läs mer om besöksmålet Hindersön-»