Om Haparanda Skärgård

Haparanda skärgård består av 652 öar och många av namnen på öarna i skärgården berättar att vi befinner oss i ett gränsland. Öarna har omväxlande svenska och finska namn. Seskarö heter till exempel Seittenkari på finska. Och Sandskär heter Sanskeri.

Om Haparanda Skärgård
Haparanda Sandskär nationalpark.

Öar i Haparanda Skärgård

Den här är gränslandets skärgård. Riktigt tydligt blev det efter kriget mellan Sverige och Ryssland 1809 när gränsen mellan länderna drogs i vattnet mellan de båda öarna Kataja och Inakari. Kataja är det finska namnet på enbuske, och Inakari syftar antagligen på det finska namnet Kari som betyder grund. Med tiden gjorde den snabba landhöjningen att de båda öarna växte samman. Nu ligger Sveriges östligaste punkt på en ö som delas av de båda länderna.

HANHINKARI 
Torrtoa, bastu, öppen klubbstuga, grillplatser, grillstuga.

HAPARANDA SANDSKÄR NATIONALPARK
Bastu, grillplatser, färskvatten, fyra hyrstugor, raststuga med matplatser, öppen spis och gasolkök.

STORA HEPOKARI
Grillplats, labyrint, bosättningar och gistgårdsrösen, fiskeläge.

KATAJA
Naturhamn. Kataja är finska för växten en och är en ö som delas mellan Sverige och Finland.

SESKAR-FURÖ 
Naturhamn. Seskar-Furö ingår i Haparanda-Sanskärs nationalpark.

SESKARÖ LEPPINIEMIKAJEN
Toalett, el, vatten,dusch, sophantering. Nära samhället med butik och restaurant.

SKOMAKAREN
Naturhamn. Ön är populär på grund av sina långa sandstränder som inbjuder till sol och bad.

STORA HAMNSKÄR
Nordöstra udden har en fin badstrand.

TORNE-FURÖ
Fina sandstränder som inbjuder till sol och bad.

Småbåtshamnar i Haparanda

Här hittar du översikt och information över 8 småbåtshamnar i Haparanda kommun. Varje hamn har en egen presentations sida med gästhamnar, kontaktpersoner, service med mera.

Småbåtshamnar i Haparanda-»

En gräns mitt i havet

Den nya gränsen kom att förändra livet för befolkningen, både i Tornedalen och ute i skärgården. Det som i århundraden hade varit en gemensam hembygd blev med ett brutalt streck på kartan förvandlat till en nationsgräns mellan två länder: Sverige och Ryssland. Efter 1917 kom gränsen att skilja Sverige från det nya självständiga Finland.

Ett gränsland med rik natur i havet

I öster skymtar röken från fabriker och vindkraftverk vid den finska kusten. En skarv sitter på en grynna. En säl dyker upp i vattnet, tittar nyfiket på oss och försvinner. Har man tur kan man få se älgar komma simmande mellan öarna mitt ute på havet.

En gång simmade en björn ända ut till Sandskär. Ett dött rådjur och björnspår i sanden visade att björnen hade varit där. En annan gång kom en bäver på besök. Haparanda skärgård är både en fin natur och en spännande kulturbygd med en dramatisk historia, allt på samma gång.

Avståndstabell i distansminut Haparanda skärgård

Våra avståndstabeller visar hur långt det är mellan olika besöksmål i Haparanda skärgård. Tabellen visar inte alltid kortaste avstånd. Under mätning har vi följt leder där dom finns. Se tabellen som ett hjälpmedel för att beräkna ca avstånd när du är ute och seglar från ett besöksmål till ett annat. Avstånden är i nautisk mil (nm, även benämnd distansminut) där 1 nm är 1852 meter. 

Haparanda skärgård, 652 öar, holmar och skär

Många av namnen på öarna i Haparanda skärgård berättar att vi befinner oss i ett gränsland. Öarna har omväxlande svenska och finska namn. Seskarö heter till exempel Seittenkari på finska. Och Sandskär heter Sanskeri. Den här är gränslandets skärgård.