Torne-Furö i Haparanda skärgård

Torne-Furö är en av Haparanda skärgårds populäraste utflyksmålen i skärgården. Den nord-östra udden är omgiven av utsökta badstränder.

Torne-Furö i Haparanda skärgård
Torne-Furö i Haparanda skärgård

Gästhamnen på Torne-Furö

Förtöjning: Naturhamn
Hamndjup: 6 meter
Hamnservice
GPS-koordinater (lat, lon):
65.748366, 24.054694

Kommer ni från öster kan nu angöra direkt mot land även med stora båtar. Sundet mellan Torne-Furö och Välikari är inte farbart på grund av långgrund sandbank. Kommer ni från väster får ni ankra upp och gå iland med släpbåt.

När man besöker badstranden skall man väre uppmärksam - det blir plötsligt brådjupt och flera drukningsolycker har inträffat på ön.

Kommer ni från öster kan nu angöra direkt mot land även med stora båtar. Sundet mellan Torne-Furö och Välikari är inte farbart på grund av långgrund sandbank. Kommer ni från väster får ni ankra upp och gå iland med släpbåt. På norra udden finns eldplatser samt en raststuga som står öppen året om. Ved hittar ni i vedboden.


Fiskare vid Torne-Furö

Torne-Furö består av öarna Torne-Furö samt Vassika. Vegetationen på Vassika består av lövbuskmark och skogen på Torne-Furö är mestadels gles och domineras av tallskog. Området har ett rikt fågelliv med arter som t ex fisktärna, silvertärna, spillkråka, tretåig hackspett, sparvuggla, pärluggla och orre. Torne-Furö ingår också i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden.