Eriksören-Svartholmen i Kalix skärgård

Eriksören-Svartholmen är Norrbottens läns äldsta naturreservat, skyddat redan 1944. Reservatet består av två mindre, skogsklädda öar.

Eriksören-Svartholmen i Kalix skärgård

Skogen på öarna Eriksören och Svartholmen är till stor del opåverkad och det är granskog som dominerar. Det finns även inslag av tallskog, framför allt på Eriksören.  

Stränderna är flacka och påverkas tydligt av landhöjningen och påverkan från is och vatten. Området saknar bebyggelse och besöks främst av folk med fritidsbåtar.

Fakta:

  • Bildat år: 1944
  • Storlek: 0,1 kvadratkilometer
  • Förvaltare: Länsstyrelsen
  • Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit:

Eriksören-Svartholmen ligger mellan Rånön och Bergön cirka 20 kilometer sydväst om Kalix och cirka 1 mil söder om Påläng.

Föreskrifter:

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • plocka bär och matsvamp
  • fiska i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att göra upp eld eller att köra snöskoter på öarna. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!