Bergsvikens hamnsförening i Piteå

Bergsviken ligger 8 km utanför Piteå. Hamnområdet förvaltas av Bergvikens hamnförening. Föreningen är en andelsförening som ags av bryggplatsägarna.

Bergsvikens hamnsförening i Piteå
Bergsvikens hamnsförening i Piteå

Hamnen i Bergsviken

Förtöjning: Flytbrygga, Y-bom
Hamndjup: 
Hamnplatser
Hamnservice: Sjösättningsramp
GPS-koordinater (lat, lon):
65.308051, 21.411345

Bergsvikens hamnsförening
Telefon 070-522 49 1
bergsvikenshamn@gmail.com

Bergsviken

Föreningen hyr också ut uppställning av båthusplatser, bojplatser och sommaruppställning av båtvagnar.

Bergsviken är en tätort i Piteå kommun strax söder om Piteå stad. Tätorten är belägen nära Ursberget. E4 går förbi Bergsviken och över en bro till Piteå. Parallellt går gång- och cykelbron Öholmabron.