Likskäret naturreservat i Luleå skärgård

Reservatet omfattar en stor del av ön Likskäret i Luleå inre skärgård. Den vackra skogen och de fina sandstränderna gör området attraktivt för besökare.

Likskäret naturreservat i Luleå skärgård
Likskäret naturreservat i Luleå skärgård

Likskäret har en urskogsliknande barrskog med grova granar som på vissa ställen fallit som plockepinn. Här finns många hotade arter av bland annat tickor. Här och var står högstubbar av gran vilka ofta bär hål efter spillkråka.

Havet har i gamla tider skapat mindre klapperstensfält och i senare tid vidsträckta flygsanddyner på yttersidan. I dynlandskapet finns de typiska växter, som binder flygsand - strandråg, strandvial och saltarv.

Luleå segelsällskaps klubbanläggning och gästhamn med badstrand är en bra utgångspunkt för besöket. Under högsäsong är klubbstugan bemannad.

Fakta:

  • Bildat år: 1997
  • Storlek: 1,9 kvadratkilometer, varav 1,2 utgörs av land.
  • Förvaltare: Länsstyrelsen
  • Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000
  • Övrigt: Det finns en gästhamn och viss service.

Hitta hit:

Likskäret ligger i Luleå södra skärgård, 11 kilometer sydost om centrala Luleå i närheten av Sandön.

Föreskrifter:

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld, men inte direkt på klipphällar. Kom ihåg att ta med egen ved!
  • plocka bär och matsvamp
  • fiska i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet köra snöskoter på ön eller att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!