Framtidens isbrytare blir billigare än tidigare beräknat

Sjöfartsverket har nu mottagit en delrapport från designföretaget Aker Arctic om hur den kommande generationens isbrytare kan komma att se ut, fungera och kosta. Även om delrapporten endast ger oss en uppfattning om hur nya isbrytare skrovmässigt kan se ut får vi ändå en uppfattning om prislapp, konceptlösning och andra avgörande faktorer.

Framtidens isbrytare blir billigare än tidigare beräknat
Frej, Atle och Ymer är tre av Sveriges fem isbrytare som är i behov av förnyelse.

En viktig faktor i kommande isbrytare är att de ska klara av att bryta en isränna som är 32 meter bred, istället för de 24 meter som dagens isbrytare klarar av. Genom att göra skrovet som ett ”V” kan man höja och sänka isbrytaren med hjälp av barlastvatten – ju lägre brytaren går, desto bredare ränna bryter den. På så sätt kan isbrytningen anpassas så att den passar ändamålet. En smalare ränna kräver mindre energi och bränsleförbrukningen blir därmed lägre.

Prislappen på varje isbrytare kommer också bli betydligt lägre än tidigare beräknat. Vid beställning av en isbrytare kan den hamna så lågt som 1,4 miljarder kronor – vilket är mindre än hälften av vad som tidigare beräknats. Priset kan variera beroende på designval, bränsleval och flera andra faktorer.  Vid beställning av tre isbrytare, vilket Sjöfartsverket rekommenderar, kan prislappen sjunka ett par hundra miljoner kronor per fartyg. Kan dessutom en gemensam anskaffning ske tillsammans med Finland kan priset sjunka ytterligare.

Valet av bränsle är ännu inte gjort och det kommer också att påverka både pris och hur fartygen kan komma att opereras. Inriktningen är att oavsett val av bränsletyp så kommer isbrytarna att kunna drivas med fossilfria alternativ.

Nuvarande isbrytare lever på lånad tid och är i stort behov av att bytas ut. Endast i år har vi haft två större haverier och ett flertal mindre incidenter vilket tydligt visar på sårbarheten i verksamheten. Genom mycket skicklighet och lite tur har dock alla fartyg fått den hjälp som de har rätt till, men risken för stora haverier är något verksamheten möter dagligen. Det finns ännu inget beslut om finansiering av nya isbrytare. Sjöfartsverket rekommenderar att inköpet tas med i kommande nationell plan.