Tag: Naturreservat

Naturreservat
Naturreservat i Bottenviken

Naturreservat i Bottenviken

I Sverige och i många andra länder är naturreservat ett av de vanligaste sätten...

Naturreservat
bg
Bergöfjärden i Luleå skärgård

Bergöfjärden i Luleå skärgård

Naturreservatet Bergöfjärden består av sex mindre öar i Bergöfjärdens yttre del....

Naturreservat
bg
Bockön i Luleå skärgård

Bockön i Luleå skärgård

Bockön är ett populärt utflyktsmål på sommaren med sina fina sandstränder och skogar.

Naturreservat
bg
Brändöskär naturreservat i Luleå skärgård

Brändöskär naturreservat i Luleå skärgård

Brändöskär är ett kommunalt naturreservat som omfattar Brändöskär och Haraskär (Klubben)....

Naturreservat
bg
Naturreservatet Båtöfjärden i Luleå skärgård

Naturreservatet Båtöfjärden i Luleå skärgård

Naturreservatet Bergöfjärden består av sex mindre öar i Bergöfjärdens yttre del....

Naturreservat
bg
Stenåkern på Sandön i Luleå skärgård

Stenåkern på Sandön i Luleå skärgård

Stenåkern ligger på Sandön i Luleå skärgård. Området börjar i norr vid Lappmyrberget....

Naturreservat
bg
Naturreservatet Degeröholmen i Luleå skärgård

Naturreservatet Degeröholmen i Luleå skärgård

Naturreservatet Degeröholmen utgörs av den sydligaste delen av Degerön, i Luleå...

Naturreservat
bg
Furuholmen naturreservat i Luleå skärgård

Furuholmen naturreservat i Luleå skärgård

Furuholmen är en liten, låglänt moränö med ett rikt fågelliv där fiskmås, tärnor,...

Naturreservat
bg
Germandön i Luleå skärgård

Germandön i Luleå skärgård

Germandön är en av de större öarna i Luleå skärgård. Naturreservatet på ön består...

Naturreservat
bg
Harufjärden i Luleå skärgård

Harufjärden i Luleå skärgård

I naturreservatet finns 13 små öar och ett antal smågrund. De största öarna är Båtöharun...

Naturreservat
bg
Hästholmen i Luleå skärgård

Hästholmen i Luleå skärgård

Hästholmen är en flack och långsmal halvö som i södra delen sitter ihop med Svartholmen...

Naturreservat
bg
Naturreservatet Kluntarna i Luleå skärgård

Naturreservatet Kluntarna i Luleå skärgård

Naturreservatet Kluntarna är ett omtyckt utflyktsmål i Luleå skärgård. Hit går turbåtar...

Naturreservat
bg
Kunoöhällan naturreservat i Luleå skärgård

Kunoöhällan naturreservat i Luleå skärgård

Kunoöhällan ligger i södra Luleå skärgård. Långt ut i havsbandet finner fåglarna...

Naturreservat
bg
Lappön i Luleå skärgård

Lappön i Luleå skärgård

I Lappöns urskogsliknande blandskogar finns många skyddsvärda arter, bland annat...

Naturreservat
bg
Likskäret naturreservat i Luleå skärgård

Likskäret naturreservat i Luleå skärgård

Reservatet omfattar en stor del av ön Likskäret i Luleå inre skärgård. Den vackra...

Naturreservat
Långöhällorna i Luleå skärgård

Långöhällorna i Luleå skärgård

Fyra blockrika och låglänta skär omgivna av grunda vatten. Skären anses vara en...

Denna webbplats använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.

UA-11090679-2