Harufjärden i Luleå skärgård

I naturreservatet finns 13 små öar och ett antal smågrund. De största öarna är Båtöharun och Stora Hindersöharun.

Harufjärden i Luleå skärgård
Harufjärden i Luleå skärgård

Det finns forn- och kulturlämningar på öarna efter forna fiskelägen i form av bland annat husgrunder och gistgårdar – stenrösen där torkställningar för näten stod.

Båtöharun reste sig ur havet för cirka 2000 år sedan och är idag 25 meter hög. Öns sidor är branta och stränderna är täckta av stora flyttblock. Den östra sidan är mera skyddad och här finns en rikare växtlighet.  

Stora Hindersöharun består också till stor del av block- och hällmarker. Intill det stora klapperstensfältet Malreften på öns östra sida finns en strandäng där en koloni tobisgrisslor häckar. I väster finns ett område med växter som kanelros, liljekonvalj, getrams och strandviva.

Gråsälar håller ofta till på de mindre öarna och skären i reservatet.

Fakta:

  • Bildat år: 1997
  • Storlek: 28,8 kvadratkilometer, varav 0,8 är land.
  • Förvaltare: Länsstyrelsen
  • Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit:

Harufjärden ligger i nordöstra delen av Luleå skärgård, cirka 2,5 mil öster om Bensbyn.

Föreskrifter:

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld, men inte direkt på klipphällar. Kom ihåg att ta med egen ved!
  • plocka bär och matsvamp
  • fiska i enlighet med gällande lagar

Särskilda regler gäller för jakten i naturreservatet, det kan du läsa mer om i reservatsbeslutet. Det är inte tillåtet att köra snöskoter på ön eller att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

På Hällgrundet råder landstigningsförbud mellan 1 maj och 31 juli. Det är även förbjudet att uppehålla sig inom 200 meter från öarna.