Quiz: Kustskepparintyg

Skulle du klara av kunskapskraven för kustskepparintyget? Här kan du testa dina kunskaper. Quizet är också bra övning inför ett eventuellt prov. Frågorna är inte hämtat från något prov, men de liknar de frågor som kan dyka upp. Se Quizet som en fingervisning om hur god kunskap du har. För att få framföra en båt som är större än 12 x 4 meter krävs att du har tagit Kustskepparintyget.

1. Fyrkaraktärer: Quick light. Fyrljus som visor xx-xx regelbundet återkommande blixtar på en minut.

10-29
30-49
50-79

2. Fyrkaraktärer: Very Quick light. Fyrljus som visor xx-xx regelbundet återkommande blixtar på en minut.

50-79
80-149
150-179

3. Fyrkaraktärer: Long-flashing light. Hur långa är ljusblänken i sekunder?

Minst 2 sek
Minst 4 sek
Minst 6 sek

4. Fyrkaraktärer: Isophase light. Fyren lyser halva perioden och är mörk andra halvan.

Rätt
Fel

5. Vilken färg har ljuset på ett specialmärke?

Gult
Rött|
Blått

6. Du går i en sektorfyrs vita sken på väg från fyren. Plötsligt blir skenet grönt. Åt vilket håll skal du gira för att komma tillbaka till vit sektor?

Bild: Fyren på Skagsudden, byggd 1955. Intill fyren ligger en grå liten byggnad, som innehåller utrustning för att mäta och rapportera vattenståndet.

Du går i en sektorfyrs vita sken på väg från fyren. Plötsligt blir skenet grönt. Åt vilket håll skal du gira för att komma tillbaka till vit sektor?
Styrbord
Babord

7. Fyrkaraktärer: Hur lång tid varar en Flash?

1 sek
3 sek
5 sek

8. På en utländsk väderprognos på VHF radion anges vindstyrkan force 8. Vilken vindhastighet motsvarar det?

Bris
Kuling
Storm

9. Ostlig missvisning bestecknas med:

Pluss tecken
Minus tecken

10. Från Fel (kompassen) till rätt används

Rätt tecken
Fel tecken

11. Från rätt (sjökorten) till fel används

Rätt tecken
Fel tecken

12. Gäller lagen för fritidsbåtar?

Ja
Nej

13. Fartcertifikat krävs för fritidsfartyg med större brutto över

50
100
150

14. Hos vilken myndighet förs Skeppsregistret

Transportstyrelsen
Stockholms tingsrätt
Länsstyrelsen

15. Var finns Sveriges sjöräddningscentral, MRCC

Stockholm
Malmö
Göteborg

16. Om du ställer upp gratis med att skjutsa folk, hur många passagerare får du ta?

Bild: Transport av människor till Junkön i Luleå skärgård.

Om du ställer upp gratis med att skjutsa folk, hur många passagerare får du ta?
10
12
14

17. Villen typ av brandsläckare bekämpar du en brand i bensin eller olja?

Vattensläckare
Skumsläckare
Pulversläckare

18. Vad heter den internationella nödkanalen på VHF?

3
16
23

19. Är det tillåtet att förtöja tillfälligt i ett flytande sjömärke?

Ja
Nej

20. Hur stora fartyg måste ha ljudsignalerings-utrustning som uppfyller internationella sjövägsreglernas krav?

Längre än 12 m
Längre än 17 m
Längre än 17 m

21. Vilken årstid är strålningsdimman som vanligast?

Vintern
Våren
Sommaren
Hösten

22. Är det alltid stiltje när det är dimma?

Bild: Dimma i Ratan.

Är det alltid stiltje när det är dimma?
Ja
Nej

23. Var är strålningsdimman som tätast?

Över land
Över vatten

24. Vad är siktens längd vid dimma?

0,5 sjömil
1 sjömil
1,5 sjömil

25. En ankrad båt som för en utspänd flagga som är tvåtungad, vit och blå. Vad är det för flagga?

Dykarflagga
Fiskeredskap
Dagersignal

26. Båten gör 40 knop. Hur lång distans averkar den på 37 minuter?

20,6 M
22,4 M
24,67 M
27,84 M

27. Punktmärken är förankrade på hinder av begränsad omfattning. Vilket färger har ett punktmärke?

Rött och svart
Rött och vitt
Rött och gult

28. Väderstrecksmärken är svarta och gula och sätts ut nord, syd, ost eller väst om ett hinder. Vilket väderstreckmärket är svart i topp och gult i botten?

Västmärke
Nordmärke
Ostmärke
Sydmärke

29. Om en färja avger 2 korta ljudsignaler, vad betyder det?

Jag girar babord
Jag girar styrbord

30. Vad karaktäriserar en en Occulting light?

Mer ljus än mörker
Mer mörker än ljus

31. Måste en GPS antenn monteras högt?

Ja
Nej

32. Är deviationen lika stor på alla kurser?

Ja
Nej

33. Är missvisningen lika stor på alla kurser?

Ja
Nej