Fortsatta algblomningar i länet

Det har kommit in ytterligare fem rapporter om misstänkta algblomningar i Norrbotten. Därtill finns det en större ytansamling av alger centralt i Bottenhavet. Informationscentralen bedömer att det sannolikt rör sig om cyanobakterier och uppmanar allmänheten att undvika kontakt med algerna.

Fortsatta algblomningar i länet
Till vänster algblomningen i Mjöfjärden i Luleå kommun och till höger en karta som visar ytansamlingar av cyanobakterier i Bottenhavet den 12 juli 2021. Kartan är baserad på satellitbild tolkad av SMHI.

Under måndag och tisdag denna vecka har Informationscentralen för Bottniska viken fått in en rapport om algblomning vid fyra olika platser i Norrbotten. Rapporter om att misstänka algblomningar har kommit från Borgoudden i Piteå, Mjöfjärden i Luleå, Långören i Kalix och Badstranden vid Kuusitiipuri i Haparanda. Ett prov har tagits av algblomningen i Mjöfjärden i Luleå kommun. Informationscentralen bedömer att det sannolikt är cyanobakterier som blommar och vi rekommenderar att man undviker kontakt med algerna. Man bör inte bada och inte heller låta hundar dricka av vattnet.

Satellitbilder från SMHI visar på ytansamlingar av alger i utsjön, framförallt på finska sidan av Bottenhavet. Enligt prognosen ska inte dessa driva mycket och bör därför inte nå den svenska kusten. Om ilandflutna algmassor ändå skulle nå kusten under veckan på grund av ändrade vindförhållanden bör allmänheten undvika kontakt med dem, då det sannolikt är cyanobakterier som blommar.

Håll barn och husdjur borta från algerna

Informationscentralen råder allmänheten att undvika bad på platser med algblomning. Det är särskilt viktigt att inte låta barn bada då de kan få i sig algerna genom kallsupar och bli allvarligt sjuka. Husdjur bör också hållas borta från algblomningarna, då de kan få i sig större mängder alger genom att dricka vattnet eller slicka päls och tassar sedan de gått i vattnet.

Kartan under visar aktuella algblomningar i Bottenviken.

Kartan visar aktuella blomningar i Bottniska viken. Röd markering = dagens blomningar, orange markering = de två senaste dagarnas blomningar, gul markering = blomningar från 4-6 dagar sedan och grå markering = blomningar äldre än 6 dagar. Klicka på ikonen längst upp till vänster för mer information om algblomningarna.

Rapportera om du ser algblomningar

Om det är fint och soligt väder så kan nya algblomningar uppstå. Rapportera algblomningar till kommunens miljökontor eller direkt till Informationscentralen via vår telefonsvarare på nummer 010-2254111 eller via mail (icbv@lansstyrelsen.se).

Här hittar du samtliga inrapporteringar för Norrbottens län.