Bovikens småbåtshamn i Skellefteå

Välkommen till Bovikens Båtklubbs hemmahamn i Kåge. I början av 1990-talet byggde Bovikens båtklubb om den gamla stenbryggan längst in i fjärden till en småbåtshamn med plats för ca 40 båtar. Från Boviken småbåtshamn tar du dig snabbt och lätt ut i Boviksfjärden. Närmaste grannar är Rannersskäret (1,7nm). Boviksfjärden är en mycket grund vik och farleden till hamnen är muddrat.

Bovikens småbåtshamn i Skellefteå
Bovikens småbåtshamn i Skellefteå

Hamnen i Boviken

Förtöjning: Flytbrygga, Y-bom
Hamndjup: 
Hamnplatser: 40
Hamnservice: Sjösättningsramp, bastu
GPS-koordinater (lat, lon):
64.793894, 21.065882

Båthamnen nyttjas av byborna i Bovikens by, Kågeäng och Fällbäcken. Från hamnen går en kanal ut till havet, den är cirka 200-300 meter lång.

Sjösättningsrampen i hamnen.

Boviken

Samtidigt muddrades också en farled från hamnen och ut till farbart djup. Under vårvintern 2006 har en större småbåtshamn grävts ut i Tärngrundsviken i anslutning till det nya fritidshusområdet på Boviksön. Från hamnen ut till djupare vatten muddrades samtidigt en farled.

Hamnen har i dag 40 båtplatser med Y-bom, sjösättningsramp och bastu. Hamnen ligger väl skyddad för väder och vind.