Sjöräddningssällskapet bygger den första emissionsfria räddningsbåten

En eldriven båt som lyfts ur havet av bärplan. Så kan framtidens sjöräddning se ut, när Sjöräddningssällskapet bygger en ny båt som står klar om två år.

Sjöräddningssällskapet bygger den första emissionsfria räddningsbåten
En första idéskiss på den elektriska bärplansbåten. Till årsskiftet är det tänkt att en färdig design finns på plats. 2023 ska båten vara byggd.

Att hela transportindustrin står inför en stor omställning är ingen nyhet. Den tungt fossildrivna branschen måste bli grönare och i allt från personbil till flyg finns både färdiga produkter och långt framskridna projekt för att ställa om till emissionsfri användning.

Men medan en del hänt i bilindustrin, har båtbranschen i allmänhet och räddningsbåtar i synnerhet kommit lite efter. Sjöräddningssällskapets har nu fått en möjlighet att haka på i utvecklingen, tack vare stöd från Postkodlotteriet. 

- Vi ska bygga en mindre räddningsbåt med en elmotor och infällbara bärplan. Det ska bli en smidig, lättmanövrerad båt som ska vara lätt att välja när sjöräddarna ska ut på uppdrag, säger Fredrik Falkman, som jobbar med sjösäkerhetsinnovation på Sjöräddningssällskapet.

- Vad vi vet är det den första räddningsbåten i världen som blir emissionsfri.

Det var i början av 2020 som Postkodlotteriet skänkte 15 miljoner kronor till projektet.

- Genom projektet ”Sjöräddning med sol i tanken” kommer Sjöräddningssällskapet vara bland de första på resan mot noll-emission på havet. Tack vare alla som är med i Postkodlotteriet kan detta projekt bidra till ökat miljöengagemang samtidigt som det resulterar i en effektivare sjöräddning, där fler liv räddas. Vi tror på att ett starkt civilsamhälle bidrar till en bättre värld både för människan och planeten, och är därmed väldigt stolta att få vara med på den här färden, säger Eva Struving, Managing Director på Postkodlotteriet.

Under året som gått har projektgruppen studerat kraven på båten. Man har bland annat undersökt möjlig räckvidd, samt skissat på olika alternativ för skrovet och framdrift. Valet har fallit på eldrift med batterier samt ett skrov som lyfts av bärplan (foils). Konstruktionen gör att friktionen från vattnet minskas och båten blir mer energieffektiv. Nästa steg är att fortsätta utveckla ritningarna och mot slutet av 2021 ge ett varv i uppdrag att bygga prototypen.

En aspekt projektet också tar stor hänsyn till är att den nya räddningsbåten ska vara att föredra framför sina fossildrivna syskon.

- Vi vill att man ska välja denna räddningsbåt framför en dieseldriven. Då måste den ha fördelar, som att vara lättmanövrerad även i låga farter eller att bärplanen ska ge en mjukare gång när man kör snabbare, säger Fredrik Falkman.

    FAKTARUTA
    Postkodlotteriet donerade 2020 15 Mkr till Sjöräddningssällskapet inom det så kallade Drömprojektet. Uppdraget var att undersöka och låta bygga en mer miljövänlig räddningsbåt. Inom projektet finns samarbeten med SSPA, KTH, Zparq, Aston Harald, Trafikverket och Energimyndigheten.
    Målet är att ha en prototyp klar 2023, som kommer att testas och utvärderas på en sjöräddningsstation.