Ny sjöräddningsbåt får namn i Piteå

Fredagen den 11 juni klockan 14 får Sjöräddningssällskapets nya båt på stationen i Piteå sitt namn. Det sker vid en ceremoni där frivilliga sjöräddare, representanter från donatorn Sparbanken Nord samt Sjöräddningssällskapets ledning medverkar.

Ny sjöräddningsbåt får namn i Piteå
Besättningen på RS Piteå har bekantat sig med båten sedan i höstas.

De frivilliga sjöräddarna på stationen i Piteå har kunnat bekanta sig med den nya båten under en längre tid. Det är en båt i Sjöräddningssällskapets Gunnel Larson-klass, en öppen, åtta meter lång båt som kan hanteras av två personer i besättningen.

– För oss är det fantastiskt att få en ny, modern båt till stationen. Den är enkel att hantera och är väl anpassad till vårt uppdrag, säger Lars Lundberg, stationsansvarig för RS Piteå.

Bakom alla Sjöräddningssällskapets båtar finns det en donator. I detta fall är det Sparbanken Nord, som stöttat Sjöräddningssällskapet i Piteå under de senaste 15 åren. Den donation banken gett denna gång är det i särklass största stödet som stationen tagit emot, och även en av de största enskilda satsningar som Sparbanken Nord har gjort.

– För oss handlar detta om att stärka attraktiviteten för platsen där vi bor. Med den trygghet Sjöräddningssällskapet ger kan vi ha en levande och tillgänglig skärgård, både för bofasta och besökare, säger Erika Mattsson, chef Hållbarhet och Samhälle, Sparbanken Nord.

– Att arbetet utförs frivilligt är också väldigt stort. Det gör att vi är stolta över att stödja Sjöräddningssällskapet, och det ligger helt i linje med sättet vi arbetar på, att kunna låta pengar göra samhällsnytta genom att ge tillbaka till platsen där vi själva bor och verkar, säger Erika Mattsson.