ViVa - Vind och vatteninformation

ViVa ger dig information om väder, vind och vatten just nu. Sjöfartsverket och SMHI har över 100 väderstationer runt Sveriges kust. Mätstationerna ger information om vindhastighet, vindriktning, vattenstånd, vattenström, vattentemperatur, vattnets salthalt och densitet, lufttryck, luftfuktighet och lufttemperatur och sikt.

ViVa - Vind och vatteninformation
Mindre information från mätstationerna i Bottenviken.

Varje station har, utifrån handelssjöfartens behov, en specifik uppsättning av sensorer och det varierar därför vilka parametrar, av de ovan nämnda, som mäts på respektive plats.

Så kan du använda ViVa

Genom att använda ViVa-information kan alla som är på väg ut, eller redan befinner sig till sjöss, i förväg ta reda på mer om förutsättningarna på olika platser längs en planerad rutt. Sjöfartsverket ansvarar inte för att alla uppgifter är korrekta. Den som trafikerar ett visst område ansvarar för att göra en bedömning av rådande väder- och vattenförhållanden.

Inom ViVa presenteras ett flertal olika värden såsom olika nivåer av strömmar och salthalt, densitet, vattentemperatur, vattenstånd och vind. Varje station har sin egen uppsättning.

Viva stationer i Bottenviken är Kalix (Karlsbord), Luleå (Larsgrund), Skellefteå (Skelleftehamn) och Holmsund. Stationerna i Bottenviken viser Vind (medelvind och byvind) och Vattenstånd i realtid.

ViVa webben

Du får åtkomst till ViVa gratis på Sjöfartsverkets webbplats:

ViVa på webben

Välj därefter fliken ”Katalog och Lager” i vänsterkanten och klicka på ”ViVa - Vind- och vattenståndsinformation”, då presenteras alla tillgängliga stationer på kartan. Vid markering av en station så presenteras till höger om kartan den information som finns tillgängligt för just den stationen. Här finns även länk till ViVa-display som visar informationen i en ”instrumentliknande” layout som uppdateras automatiskt var 30e sekund.

ViVa i mobilen

Film om ViVa-appen på Facebook

ViVa finns också som en applikation för mobiltelefonen. Appen öppnas som default i en kartvy men uppe i vänster hörn finns  möjlighet att välja från en lista av stationer. Vid val av station i listan öppnas en stationsvy som innehåller alla mätningar som genomförs just på den stationen. Man kan även lägga upp sina Favoriter för en snabbare översikt.

I appens kartvy öppnas som standard med presentation av medelvind (vindhastighet och riktning). Genom att öppna ”Medelvind (m/s)” som visas i nedre delen av appens fönster finns möjlighet att välja ett temporärt alternativ (byvind, vattenstånd, vattentemperatur). Väljer man t.ex. vattenstånd så presenteras alla stationer på kartan där vattenståndsmätningar genomförs tillsammans med ett värde.

I appens kartbaserade gränssnitt presenteras som tidigare nämnts endast medelvind men genom att markera stationen så öppnas en stationsvy som innehåller en presentation av alla mätningar som finns tillgänglig för just den stationen. Detta gäller även när man valt ett temporärt alternativ.

Du hittar ViVa-applikationen där övriga appar finns för iOS och Android. Sök på "ViVa" så dyker appen upp.
ViVa-data kan även tas emot via AIS om mottagande enhet har stöd för dessa meddelanden.