När Jesus åkte bil på vattnet

Det påstås i bibeln att Jesus gick på vattnet i Genesarets sjö. Om Jesus hade bott i Norrbotten kanske det hade stått i bibeln att han åkte bil på vattnet, eller cyklade!

När Jesus åkte bil på vattnet

Kanske hade Jesus och hans lärljungar borrat hål och pimplat upp dom där fem fiskarna som han gav människorna på stranden? Att havet fryser till is på vintern är naturligt för oss här uppe men väldigt exotiskt för de flesta människor på jorden.

Ska vi ändra lite i bibeln:

“Jesus och hans tolv lärjungar satte på sig skridskorna och gav sig ut på havet för att pimpla. Och de återvände till stranden med abborrar, sik och gädda.”

Den stora farleden som leder från malmhamnen ut till Bottenviken delar skärgården i två delar på vintern. För att komma ut till Luleå norra skärgård kör man bil förbi Lövskärs fiskehamn och kommer ut på isvägen som leder till Hindersön och Storbrändön. Målet för de flesta är Jopikgården där man kan värma sina frusna tår och äta gott.

Södra skärgården når man genom att åka bil förbi Kallax flygplats och ut på isen vid Tjuvholmssundet. Efter en kort tur på isen kör man i land på Sandön och så följer man vägen genom skogen och ut på isen igen till Junkön. Lasse Ökvist på Junkön som är fiskare på sommarhalvåret plogar vägen med sin traktor. I Junköns fiskehamn är det lugnt på vintern.

Laxfällorna står på rad bland björkarna. Den gamla väderkvarnen står stilla och Lasses fiskebåt väntar på våren.

En dag förra vintern kom några av mina vänner som är renskötare i Jokkmokk ner till Sandön med sin renhjord. Betet längre upp i landet hade låst sig under ett istäcke. Men ute på öarna i skärgården fanns mjuk snö och ganska gott om renlav. Renhjorden transporterades med lastbil ner till kusten och så blev både renarna och renskötarna skärgårdsbor i ett par månader.

Undrar just vad Jesus skulle ha sagt om han hade mött en renhjord på Genesarets sjö…