Isbrytaren Atle fyller 40 år

I 40 år har Atle assisterat fartyg genom Östersjöns is. Isbrytaren som levererades från det finska varvet Wärtsilä under hösten 1974 gjorde sin första fartygsassistans den 11 januari 1975, då ett tankfartyg behövde hjälp ut från Skelleftehamn.

Isbrytaren Atle fyller 40 år
Atle har tillsammans med sina systerfartyg Ymer och Frej tjänstgjort som isbrytare sedan 70-talet.Atle har tillsammans med sina systerfartyg Ale, Ymer och Frej tjänstgjort som isbrytare sedan 70-talet.

Atle (II) fick ge namn åt den nya isbrytarklass som byggdes på 1970-talet. Tillsammans med systerfartygen Ymer och Frej har hon sedan dess gjort det möjligt att bedriva handelssjöfart från och till hamnarna i Östersjön även på vintern.

– Atleklassen är utvecklad särskilt för de speciella isförhållanden som kan råda i Bottenhavet, Kvarken och Bottenviken, med många typer av is, säger Ulf Gullne.

Mellan 1977 och 1991 tjänstgjorde Atle som förbandsisbrytare och besättningen bestod till stor del av värnpliktiga och officerare från flottan. Hon var då bestyckad med luftvärnskanoner och klassades som minfartyg.

– På den tiden deltog vi i militärövningar och kunde vara upp till 100 personer ombord. Idag består besättningen av cirka 18 professionella yrkesmän och kvinnor som är ute två till fyra veckor i taget, säger Ulf Gullne som själv tjänstgjorde på Atle mellan 1987 och 1992.

Genom modernisering och förebyggande underhåll är förutsättningarna goda för att fartyget ska kunna tjänstgöra som isbrytare i yterliggare 10 till 15 år. Frågorna om den framtida svenska isbrytarflottan utreds nu tillsammans med grannländerna Finland och Estland.

– Atle är i gott tekniskt skick och har moderinserats kontinuerligt genom åren. Hon har goda förutsättningar att tjänstgöra tills att hon fyller 50 år, säger Ulf Gullne.