7-stegsraket för att ta bort båtbottenfärgen säkert

Årets båtsäsong har precis börjat och många båtägare ser nu över sina fritidsbåtar. Transportstyrelsens miljöhandläggare Lina Petersson tipsar om hur du tar bort båtbottenfärgen på ett sätt som är säkert både för miljön och hälsan.

7-stegsraket för att ta bort båtbottenfärgen säkert
Bäst för miljön är att inte måla om båten alls, enligt miljöhandläggare Lina Petersson. Foto: Josefine Bäckström/Transportstyrelsen

Att måla om båtbotten är något som de flesta båtägare behöver göra med jämna mellanrum. För att hålla skrovet fritt från påväxt av främst havstulpaner.

– Många gör det varje år, men vi vill att man frågar sig själv om det verkligen behövs. Det allra bästa för miljön är nämligen att helt enkelt låta bli, säger miljöhandläggaren Lina Petersson.

De vanligaste aktiva substanserna i färgen innehåller kopparbaserade ämnen, som läcker ut och sprids i miljö och vatten. Koppar är godkänt i viss koncentration om man har båten i havet, men bottenfärg på äldre båtar innehåller ofta det numera förbjudna och mycket giftiga ämnet tributyltenn (TBT).

Om man ändå bestämmer sig för att måla om sin båt bör man tänka till ordentligt i förväg.

– Det är väldigt viktigt att den gamla färgen tas bort på rätt sätt. Men följer man vår rekommendation är risken att sprida farliga ämnen omkring sig vid sanering mycket liten, säger Lina Petersson.

Fyra metoder att välja på

Enligt den gemensamma rekommendationen som bland annat Transportstyrelsen står bakom finns det fyra metoder som lämpar sig bra om de utförs på rätt sätt. Dessa är:

 • slipning, kopplad till dammsugare
 • torrskrapning, kopplad till dammsugare
 • blästring med sand eller kolsyra (sämst för miljön då denna metod skapar mest spridning av miljöfarliga ämnen, bör utföras av yrkeskunnig person)
 • gelbehandling med skrapa

”Som en sjustegsraket”

När man väl har valt metod är det dags att förbereda sig och ta bort färgen på rätt sätt.

– Man kan säga att det är som en sjustegsraket som går ut på att skydda miljön, sin egen och andras hälsa. Det gör man genom att använda rätt utrustning och hantera den på rätt sätt. Ett tips är ta fram rekommendationen när man ska sätta igång och sedan bocka av punkt för punkt. På så vis får vi alla ett hållbart båtliv, säger Lina Petersson.

Bakom rekommendationen står förutom Transportstyrelsen även Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Kemikalieinspektionen, miljöförvaltningen i Stockholms stad och Statens geotekniska institut.

Under våren 2023 gör Transportstyrelsen en satsning på båtlivet både när det gäller säkerhet och miljö. Just spridningen av TBT i båtbottenfärg är fortfarande ett stort miljöproblem trots förbudet.

FAKTA: De sju stegen för att ta bort båtbottenfärg

 1. Täck marken under båten.
 2. Skapa en vind- och regnskyddad miljö runt båten.
 3. Skapa miljö med undertryck vid blästring.
 4. Använd rätt personlig skyddsutrustning.
 5. Samla upp färgrester, färgdamm och annat material som kommit i kontakt med färgrester och hantera detta som farligt avfall.
 6. Lämna in farligt avfall (färgrester, marktäckning, skyddskläder etc.) till godkänd avfallsmottagare.
 7. Skydda människor och djur i omgivningen från kontakt med farligt avfall.