Siknäs i Kalix

Siknäs tillhör Kalix kommun och ligger vid Bottenvikens nordligaste ände i kommunens sydvästra hörn. Hamnen i Siknäs har ett 40-tals platser.

Siknäs i Kalix
Siknäs i Kalix

Hamnen i Siknäs

Förtöjning: Brygga, flytbrygga, Y-bom
Hamndjup: 
Hamnplatser: 48
Hamnservice: Vatten, el, sjösättningsramp, grillplatser, kustmuseum, toalett.
GPS-koordinater (lat, lon):
65.843158, 22.688731

Siknäs Hamnförening

Kontaktperson: Johan Lundbäck
Telefon 070 350 11 07 
Adress Siknäs 567 95244 Töre

Sjösättningsramp

I hamnen finns en fin sjösättningsramp (se bild överst på sidan). Rampen får endast användas av hamnföreningens medlemmar och stödmedlemmar. För att bli medlem och använda sjösättningsrampen kan du Swisha medlemsavgift på 200 kr till 123 166 5975. Ange e-postadress. Kontaktperson: Ulf Lindbäck, 070-313 98 36.

Ställplats för husbilar

Ställplats för husbilar finns längst ut i hamnen med en vacker utsikt ut över Siknäsfjärden.
Kostnad: 100 kr/natt. Swisha till 123 166 5975. Ange bilens registreringsnummer. Kontaktperson: Ulf Lindbäck, 070-313 98 36.
El och vatten finns i hamnen.

Siknäs fakta

Vid slutet av 1700-talet fanns ett skeppsvarv på Bergön utanför Siknäs.

År 1899 öppnades en poststation med lotsförman Johan Petter Häggberg som föreståndare. När den ambulerande skolan kom till Siknäs hösten 1858 antogs 48 elever (26 gossar och 22 flickor). Bönhuset som byggdes 1952 är byns samlingslokal. Under åren 1996-97 engagerade sig invånarna i byn i ett projekt, "lokala kretslopp på landsbygden", där idén om att göra en om- och tillbyggnad av Bönhuset till ett miljö-, när- och servicehus tog form.
Ett Medborgarhus från 1940-talet är idag ombyggt till bostadshus.
På 1600-talet fanns två kvarnar i byn.
Siknäs fick elektricitet 1920.
Vatten och avlopp fick man på 1960-talet. Vid sjön Tjäkuträsket kan man ägna sig åt fritidsfiske. Siknäs har en mycket storslagen skärgård.
Det pågår ett intensivt byautvecklingsarbete i Siknäs. År 1998 blev Siknäs utsedd till "Årets by".

Namnet Siknäs

Namnet kommer från orden sik och näs, udde. I byn finns numera ingen udde med namnet, men man menar att det som givit byn dess namn är området närmast norr om "Bäcken", den bäck som från "Byträsket" rinner till "Siknäsfjärden", som kartornas Törefjärden vanligen har kallats. Enligt kartan finns ett par markerade uddar, en norr om "Bäcken", och en söder därom. Någon av dessa bör rimligen ha varit den som föranlett namnet, kanske snarare den norra. Sik fiskas fortfarande i byn, och en naturlig plats att landa fångsten på har just varit denna udde. Den nuvarande "Hamnen" är ju också belägen i anslutning därtill.
Man har skilt mellan byborna på båda sidor om "Bäcken". De boende norr om, har kallats "inregrannar" de boende söder om, "yttregrannar". Stavningen har varierat och 1543 skrev man "Siicknees" i jordeboken. Vid den tiden fanns det 8 gårdar fram till 1667, med undantag för år 1556, då 9 redovisas. Särskilda bydelar finns inte, men byn har varit organisatoriskt tudelad (öster och väster om bäcken). Sålunda hade man t ex. två bårlag som hade att svara för grävning av grav och transport av den döde till graven. Det var också bårlagen som deltog i gravölet, inte byn i sin helhet. Vidare hade man två kvarnlag som vart för sig skötte de två skvaltkvarnarna som fanns i "Bäcken"
1871 fanns det 21 gårdar i byn.