Karlsborg i Kalix

En vackert belägen båthamn vid inloppet till Kalix älv och som skyddas av en liten fin ö med en sandstrand mot hamnen. Hamnen har 95 båtplatser.

Karlsborg i Kalix
Karlsborg i Kalix

Hamnen i Karlsborg

Förtöjning: Flytbrygga. Y-bom
Hamndjup: 
Hamnplatser: 95
Hamnservice: El, vatten, wc, sophantering, sjösättningsramp, gästplatser mm.
GPS-koordinater (lat, lon):

Karlsborg
Karlsborg är beläget 7 km sydost om Kalix, vid Kalixälvens mynning. Karlsborg var från början en lastageplats. Markområdet har tillhört Vånafjärdens by. I Karlsborg finns Billerud Karlsborg pappers- och massaindustri, med ca 460 anställda (1999). Det finns uppgifter om att det första huset skulle ha byggts år 1852.

Mantalslängden år 1862 Karlsborg, 1852 - 1872
Det finns uppgifter om att det första huset skulle ha byggts år 1852.
Enligt mantalslängden år 1862 bor en änka och två arbetskarlar på platsen. 1868 anlades den första ångsågen i Karlsborg den s k "Lillsågen" och 1870 anlades den nya sågen som var större. 1870 bodde på platsen tre arbetskarlar och 1872 hade det ökat till sex familjer. Befolkningen ökade och ett sågverkssamhälle började växa upp.

Källa: Wennström: Carlsborgs lastageplats blir sågverkssamhälle.

Lotsstationen, Erikören Karlsborg, 1912 - 1990
Ursprungligen var lotsstationen på hällan där pappersbruket står nu. Baltiska Trä AB byggde upp en massafabrik som blev färdig 1914. Fabriken skymde utsikten för lotsarna, så att de inte kunde se ut på havet. Lotsverket köpte Erikören 1920 och lotsarna flyttade dit. 1912 fick lotsarna en öppen båt med kultändarmotor. Tidigare hade de segelbåt. Motorbåten byggdes på gården hos lotsen Karl Ulrik Blombäck i Bredviken av en båtbyggare Andersson från Storön. Under första världskriget som utbröt 1914 gick det inte att få bränsle till motorn, så då måste lotsarna börja segla igen. 1918 byggdes nästa båt. Det var också en öppen båt med Penta motor. 1925 fick Erikörens lotsstation den första däckade lotsbåten. Den var av ek och var i bruk ändå till 1960-talet, då den såldes. Lotsarna hade 160 farledsprickar att sätta ut varje vår i farlederna bl a i Kalix älv, till Båtskärsnäs, Seskarö och Likskärsleden. Nu finns endast två båtsmän fast placerade i Erikören men inga lotsar. Luleålotsarna använder lotsstationen när det kommer båtar till fabriken i Karlsborg.

Källa: Blombäck Per, pensionerad lots.