Sjöfartsverket arrangerar marknadsdialog för muddringsföretag

Nu arrangeras en marknadsdialog inför kommande muddringsprojekt i Sverige. "Sjöfartsverket har aldrig tidigare arbetat med så många muddringsprojekt samtidigt", säger Joel Smith, infrastrukturdirektör, Sjöfartsverket.

Sjöfartsverket arrangerar marknadsdialog för muddringsföretag

Bakgrunden är att det är första gången som Sveriges regering har beslutat satsa så mycket på sjöfarten i den nationella infrastrukturplanen. Därför arrangeras en marknadsdialog den 9 juni i Norrköping med muddringsföretag från Europa.

Stor betydelse för sjöfarten

Det största projektet är Malmporten i Luleå där cirka 22 miljoner kubikmeter ska muddras för ett maximalt djupgående om 15 meter i farled och del av hamnområdet. Gruv-, stål- och järnindustrin behöver utökad transportkapacitet, inte minst med tanke på de enorma satsningar som planeras i Norrbotten med fossilfri stålproduktion som ska skeppas ut från Luleå.

– Projekt Malmporten har stor betydelse för sjöfarten och är en viktig del i att möjliggöra att det finns transportkapacitet som räcker för de nya industrietableringarna i norr, säger Joel Smith, infrastrukturdirektör.

Göteborg största containerhamnen

Det näst största projektet är Skandiaporten i Göteborg. Skandiahamnen är Sveriges största containerhamn och trafikeras av de största rederierna på deras direktlinjer världen över. Där ska cirka 13,5 miljoner kubikmeter muddras i farleden och vändytan.

– Skandiaporten möjliggör direkta och snabba transporter utan omlastning  och detta är viktigt för svenskt näringsliv och för Sveriges konkurrenskraft.

Det tredje största projektet är Landsortsfarleden, mellan Landsortsfarleden och Södertälje. För första gången i Sjöfartsverkets historia väntar man på klartecken från regeringen om att inrätta nya farledsavsnitt mellan Fifång och Regarn samt Oaxen–Skanssundet. I projektet planeras för muddring av cirka 1 miljon kubikmeter.

– Våra insatser höjer sjösäkerheten betydligt och medger trygg varuförsörjning dygnet runt i  nästan alla väder, summerar Joel Smith.

Mindre projekt

Parallellt med dessa stora projekt planeras också för muddring i flera mindre projekt, så kallade trimningsåtgärder, som genomförs under en begränsad tid. Exempelvis:

  • Umeå, cirka 100 000 kubikmeter muddermassor i farleden och cirka 350.000 kubikmeter i hamnområdet
  • Karlskrona, cirka 100 000 kubikmeter muddermassor i farleden