Naturreservatet Skötgrönnan i Skellefteå skärgård

De fina sandstränderna på Skötgrönnan gör ön till ett populärt utflyktsmål under högsommaren. Det är lättast att lägga till på den västra sidan av ön.

Naturreservatet Skötgrönnan i Skellefteå skärgård

På sandstränderna växer bland annat strandråg, strandärt och vresros. Vresrosen hör egentligen inte hemma här men sprider sig lätt och får fäste i såna här miljöer. Längre in på ön växlar det mellan områden med kråkbär och lingon och sanddyner. På en stor del av ön finns en låg och gles tallskog. Enstaka rönnar, björkar och små enbuskar växer också här.

Spännande fiskehistoria
På 1500-talet var Skötgrönnan den största fiskeplatsen i Skellefteå socken. På 1800-talet bodde fiskare säsongsvis här i enkla stugor. Öns betydelse som fiskeplats avtog mot sekelskiftet och numera finns bara husgrunder från stugorna och ett kapell kvar. Ön har även några fornlämningar i form av en kompassros och tre labyrinter. Kom ihåg att fornlämningarna måste lämnas precis som de är.

Fakta:

 • Bildat: 1968
 • Storlek: 36 hektar
 • Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit:

Ön ligger i Bottenviken, cirka 14 kilometer öster om Bureå och 15 kilometer sydost om Rönnskär. Ön nås lättast med båt från Burvik, Bureå eller Skelleftehamn.

Föreskrifter:

Välkommen att besöka Skötgrönnan. Tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Uppföra byggnad.
 • Bedriva täkt eller på annat sätt skada ytbildningen.
 • Ändra dräneringsförhållandena.
 • Jaga.
 • Skada eller bortföra växter och djur.
 • Störa djurlivet.
 • Tälta.
 • Göra upp eld.