Kranen som räddades av Luleborna

- Vad ska vi göra med den gamla rostiga lyftkranen i Södra hamnen? - Kranen används ju inte längre. Riv den!

Kranen som räddades av Luleborna

Anbud att riva kranen hade redan antagits av kommunen våren 2009.

Då vaknade luleborna och stridsropet ekade: “Rädda kranen!” En folkrörelse uppstod på Facebook. Dans och musik vid kranen, brev och demonstrationer.

Och de styrande lyssnade. Kranen räddades. Ända sedan medeltiden då hamnen och staden låg uppe i Gammelstad har skepp lossat och lastat varor i Luleås hamnar: Skinn och tyger, tjära, timmer och sågade bräder, kol och koks, fisk och mjöl och olja och järnmalm. Allt som en stad med människor behöver.

Hamnen har också en mörk historia. Under Andra världskriget hade den tyska krigsmakten stora förråd i Luleå hamn och i Karlsvik. Den tyska armén fick kläder och mat under kriget på Nordkalotten. I Luleås hamn lastades svensk järnmalm i fartyg som gick till Hitlers vapenfabriker. Tyska regementen fick åka på permission med båt och tåg, medan Sverige hukade i skydd av den svenska neutraliteten. En skammens historia.

Kanske kan lyftkranen hjälpa Luleås innevånare att minnas Luleås historia som sjöstad. I så fall var det värt pengarna att renovera den.

Texten i den här artikeln är hämtat från ett av våra 16 skyltar vi levererade till Luleå kommun och som stod på Södra Hamplen frå 2013 till 2018.

Skylterna på Södra Hamplan

Södra Hamnplan i Luleå invigdes den 23 augusti 2013 av kronprinsessan Victoria, som anlände med ostindiefararen Götheborg. Flera tusen Luleåbor deltog i invigningsfesten. Södra Hamnplan har sedan staden grundades fungerat som en av Luleås viktigare inlastningshamnar och är idag en central samlingsplats tillgänglig för Luleåbor och turister. 

När Södra Hamnplanen invigdes fick Bottenviken.se i samarbete med filmaren och journalisten Boris Ersson i uppdrag av Luleå kommun att ta fram skyltar som berättade om livet i skärgården och om Luleå som sjöstad i text och bilder. Vi gjorde 8 skyltar i 2013 (två på varje ram) och ytterligare 8 skyltar till Hamnplanen i 2015. Skyltarna var mycket uppskattat och nu kan du läsa historierna på skyltarna i form av artiklar. Första artikel ut är Kustfiskaren - en utrotningshotad art? 

Skyltarna hade följande tema:

Skyltar från 2013

 • Kustfiskaren - en utrotningshotad art?
 • Då är livet skönt att leva
 • En bro av järn över Bottenviken
 • Kranen som räddades av Luleborna - Den här artikeln
 • Möten och strandfynd - vinter
 • Möten och strandfynd - sommar
 • När vattnet fryser till is
 • Och de seglade ut i världen…

Skyltar från 2015

 • Staden vid vattnet
 • Havets motorvägar
 • Öar mitt i stan
 • Det var en gång
 • Där älven möter havet 
 • Junkön och Kluntarna
 • Jesus vid havet
 • Hindersön - en levande samhälle