Nyrenoverat fartyg med dubbelt miljöuppdrag visas upp

Året runt görs mätningar i Bottniska viken för att hålla koll på hur havet mår. Ombord på Kustbevakningens kombinerade miljöskydds- och forskningsfartyg KBV 181 arbetar kemister och biologer från Umeå universitet, sida vid sida med Kustbevakningens besättning. Samarbetet mellan Umeå universitet och Kustbevakningen är ett unikt sätt att lösa forskningens och miljöövervakningens behov.

Nyrenoverat fartyg med dubbelt miljöuppdrag visas upp
Den 6 juni visas det nyrenoverade fartyget upp i Umeå hamn.

Fartyget KBV 181 används både som forskningsfartyg och miljöskyddsfartyg. Forskargrupper erbjuds möjligheten att antingen använda fartyget för egna expeditioner eller att följa med på någon av de reguljära patruller som genomförs inom Kustbevakningens miljöövervakning. Umeå universitets verksamhet går utmärkt att kombinera med Kustbevakningens ordinarie uppdrag, som bland annat är att stoppa och bekämpa utsläpp av olja och andra farliga ämnen till sjöss.

– Vi har ett gemensamt intresse av att arbeta för en god havsmiljö i Östersjön, säger Cecilia Hennig, stationschef vid Kustbevakningen i Umeå.

Nu har fartyget KBV 181 renoverats och är ännu bättre anpassat för att kunna kombinera Kustbevakningens olika uppdrag med behovet av en effektiv plattform för havsforskning. Nya laboratorier för biologiska och kemiska analyser har byggts ombord, och provtagningarna underlättas numera av möjligheten att använda avancerad provtagningsutrustning.

– Den information vi tar fram om havsmiljön används bland annat nationellt för att kunna bedöma om Sverige uppnår sina miljömål. Det är därför av största vikt att provtagningar och analyser kan göras på ett standardiserat och tillförlitligt sätt. Dessutom är naturligtvis en god arbetsmiljö ombord mycket viktig. Alla dessa faktorer har förbättrats i och med renoveringen av fartyget, säger Siv Huseby, miljöanalytiker vid Umeå universitet.

Öppet hus på nationaldagen

Måndagen den 6 juni klockan 10-15 håller fartyget öppet hus för allmänheten i Umeå hamn, Holmsund. Under dagen kommer både Kustbevakningens och Umeå universitets verksamhet att presenteras. Korta föredrag om havsmiljöns tillstånd kommer att hållas av experter från Umeå universitet, och utrustning för såväl provtagning som oljeuppsamling kommer att visas.