Småbåtshamnar i Kalix

Kalix skärgård ligger i Bottenvikens innersta hörn och är spännande med sin blandning av klippöar och låglänta sandstränder. 

Småbåtshamnar i Kalix
Hamnar i Kalix

Bottenviken.se hjälper båtfolket med nyttig information som: Var hittar man drivmedel? Var kan man slänga sina sopor? Var finns tömningsstationer för toalettavfall? Kartor med avståndstabeller, hamnguide, och massor av annat.

Alla hamnar i Kalix under bottenviken.se har sin egen sida med bilder, kartor och generell information som beskriver vilken service som finns. En hel del hamnar har också flygbilder, filmer och videoreportage.

BINNHOLMSSKATAN
Hamnservice: Sjösättningsramp, sophantering, el, toalett.

BJÖRNHOLMEN
Hamnservice: Sjösättningsramp, sophantering, el, toalett.

BÅTSKÄRSNÄS
Hamnservice:

FOTHOLMSVIKEN
Hamnservice: WC, El, sjösättningsramp, bastu, vatten, sophantering, grillplatser

FRAMIGÅRDSUDDEN
Hamnservice: Sjösättningsramp

HÄLLHAMN
Hamnservice: Sjösättningsramp och sophämntning.

KARLSBORG
Hamnservice: El, vatten, wc, sophantering, sjösättningsramp, gästplatser mm.

MARAHAMN
Hamnservice: Vattentoalett, dusch, el, färskvatten, sjösättningsramp, drevmedel.

NORRKUST MARINA BÅTSKÄRSNÄS
Hamnservice: Sjösättningsramp, båtkran, båtförvarings-platser, dusch, toaletter. el, färskvatten, drevmedel, gasol.

NÄSSKATAN
Hamnservice: Sjösättningsramp

PÅLÄNGSVIKEN FISKEHAMN
Hamnservice: El, WC, sjösättningsramp.

REVET
Hamnservice: Sjösättningsramp

RISÖN
Hamnservice: El, vatten, sjösättningsramp.

SANGIS
Hamnservice: Sjösättningsramp

SIKNÄS
Hamnservice: Vatten, el, sjösättningsramp, kustmuseum, toalett.

SLUSSEN
Hamnservice: Sophantering, sjösättningsramp, el.

STORÖ BYS FISKEHAMN
Hamnservice: 

SÖREN
Hamnservice: El, sjösättningsramp.

SÄLHOLMEN
Hamnservice: El på bryggan och sopsortering.

TÖRE BÅHAMN
Hamnservice: Vatten, el, sjösättningsramp, gästplatser, tömningsstation för toalettavfall.