Sangis i Kalix

I Sangis finns en småbåtsham nära Sangisälvens utlopp. Båthamnen har 30-tal båtplatser och en sjösättningsramp. Goda parkeringsmöjligheter.

Sangis i Kalix
Sangis i Kalix

Hamnen i Sangis

Förtöjning: Flytbrygga, Y-bom
Hamndjup: 
Hamnplatser: 30
Hamnservice: Sjösättningsramp
GPS-koordinater (lat, lon):
65.843674, 23.493694

Sangis hamnförening har plats för fler medlemmar. Föreningen har idag 22 medlemmar.

Kontaktperson: 
Ola Rautila
Telefon 0923-671302
Adress Älvvägen 9, 952 72 SANGIS

Sangis är beläget 2 mil öster om Kalix vid E4. I Sangisområdet bor det ca 700 personer. Namnet kan ha samband med finska personnamnet Sanki.

Byn ligger på gränsen mellan svensk och finsk kultur och dessutom drag av både kustboende- och älvdalsbygd. Sangisälven var förr en mycket tydlig gräns mellan
Norrbottens svensk- respektive finskspråkiga bygd, vilket framgår vid en jämförelse mellan ortsnamnen öster och väster om älven. Byns äldre bebyggelse är grupperad som en långsträckt tornedalsby, med gårdar uppradade längs älven och odlingar på de väldrenerade strandbäddarna.

Sangis tillhör de kustbondebyar som etablerades redan under medeltiden. Äldsta skriftliga belägg för bebyggelse i Sangis är 1539. Antalet gårdar under mitten av 1500-talet uppgick till 12 vilket tyder på att byn etablerades långt tidigare. Huvudnäringarna, jordbruk och fiske, har i hög grad präglat kulturlandskapet och bebyggelsen i byn. Naturlandskapet inom området kännetecknas av till största delen låglänt kustmiljö. Gårdsnamn och påhittade tilltalsnamn är väl bevarade och lever fortfarande kvar (säger man det rätta namnet på en person vet knappast någon vem det är). Sangis har varit Sveriges största by under mitten på 1900-talet.