Skvalpen i Luleå skärgård

Sandgrönnorna och Skvalpen har numera vuxit samman. På ön finns nästan ingen växtlighet utan ön täcks till största delen av sand. Skvalpen steg upp ur havet för bara drygt hundra år sedan.

Skvalpen i Luleå skärgård
Skvalpen i Luleå skärgård

Gästhamnen på Svalpen, Sandgrönnorna

Förtöjning: Naturhamn
Hamndjup: 
Hamnplatser:
Hamnservice
GPS-koordinater (lat, lon):
65.361041, 22.470903

Vid sydliga vindar finns lä och goda möjligheter för ankring och ilandstigning i den vidsträckta viken på östra sidan av ön. På Skvalpens nordvestliga sida går vattendjupet för 3-meters kurvan fram till ungefär 0,1M från strandlinjen.

På sommaren är vattnet varmt på sandgrynnorna och besöks därför av många barnfamiljer för att bada och sola.

Skvalpen i Luleå skärgård

Skvalpen ligger några sjömil nordost om Rödkallen. Den är mycket låg och sandig. Den steg upp ur havet för bara drygt hundra år sedan. Ö-namnet berättar om det vågskvalp som tidigare sköljde över sandrevet innan ön steg upp ur havet. Efter sjöfåglarnas häckning är ön en mycket populär badö för luleborna, där öns karga ödslighet bara bryts av fåglars flykt och sång.
På Skvalpens nordvestliga sida går vattendjupet för 3-meters kurvan fram till ungefär 0,1M från strandlinjen.

Sandögrönnorna är en pärla med sina kilometerlånga sandstränder. Under lågvatten bildar Sandögrönnorna, Skvalpen och Nyvallen en enda ö. Landhöjningen har byggt och bygger ständigt nya sanddyner vilka binds ihop av strandråg och saltarv.
Ön är ett paradis för sjöfåglar såsom grågäss, silvertärnor, strandpipare och labbar. Under flytten rastar arktiska vadare såsom myrspovar, sandlöpare, brushanar och kärrsnäppor.

Någon utpräglad fin ankringsvik finns inte på Sandögrönnorna. Vid sydliga vindar finns lä och goda möjligheter för ankring och ilandstigning i den vidsträckta viken på östra sidan av ön. Var dock beredd att vada några tiotal meter.

Om man gästar ön, som även ingar i naturreservatet Rödkallen-Sörespen, råder landstigningsförbud under perioden 1/5-31/7 ost om Long 22'25,03'.

Filmen är från 2011 då vi besökte Svalpen en varm sensommar dag i augusti.