Skoterförbud på alla öar

I Norrbottens kustkommuner gäller skoterförbud på alla öar i skärgården.

Skoterförbud på alla öar

Skotertrafiken är i stort kanaliserad till skoterleder som anlagts av dels kommunen dels skoterföreningar. I Norrbottens kustkommuner gäller skoterförbud på alla öar i skärgården. Det är dock tillåtet för fast boende och fritidhusägare att köra kortaste väg mellan strand och stuga.

På Småskär och Hindersön i Luleå kommun får man köra snöskoter på markerade leder. Boende i skärgården gör dessutom egna leder, oftast markerade med granruskor.