Provgrävningar för bättre farleder till Luleå

Under en knapp vecka har mudderverket Nordic Giant använt sin kraft till att ta reda på vad det bjuds på för motstånd långt ned under vattenytan. Svaren från grävningarna visar att farhågorna för hård morän har varit överdrivna.

Provgrävningar för bättre farleder till Luleå
Mudderverket Nordic Giant

Moränen är visserligen hård, men med den teknik som finns i dag går det förhållandevis bra att gräva även i hård morän. Det har också gjorts mätningar av buller och hur mycket vattnet grumlar vid muddring.

Projekt Malmporten har nu fått användbar kompletterande information som betyder mycket för den miljökonsekvensbeskrivning som ska vara klar i höst, för beräkningarna av mängden muddermassor och deras sammansättning. Det betyder också att kostnadsberäkningarna blir säkrare.

Under arbetets gång har mudderverket haft många besökare. Bland annat har företrädare för alla stora muddringsföretag fått möjlighet att på plats analysera förutsättningarna för att lämna in ett anbud. Erbjudandet mottogs positivt och alla tackade ja. Situationen med alla tänkbara konkurrenter ombord på ett mudderverk, ägt av en av dem, kan nog betecknas som unikt.

Provgrävningarna fick avbrytas i förtid på grund av tekniska problem. Trots detta har tillräcklig information tagits fram.

Projektledningen är mycket nöjd med svaren från provmuddringen.
– Det har varit väl använda pengar som har gett oss svar på osäkerhetsmoment som funnits, säger projektledare Tage Edvardsson.